Drukkerij vraagt uitstel van betaling aan

Meppel - Om een financiële ontvlechting met de Duitse vestiging in Würzburg te bewerkstelligen heeft de directie van de Euradius Groep voor Drukkerij Ten Brink Hooiberg Haasbeek in Meppel surséance van betaling aangevraagd.

De productie in de drukkerij lag vandaag stil. De door de rechtbank in Assen te benoemen curator onderzoekt een doorstart. De directie verwacht dat maandag of dinsdag de productie met hetzelfde aantal medewerkers kan worden hervat.

Drukkerij ten Brink draait goed en heeft een uitstekende orderportefeuille. Het grafische bedrijf heeft de schulden na het faillissement van Drukkerij Giethoorn enkele jaren geleden voor een belangrijk deel terugbetaald. De drukkerij heeft weliswaar last van de crisis en moest onlangs dertig man ontslaan, maar de vooruitzichten zijn goed.

De problemen met de vestiging in Würzburg stapelen zich op. Daar zijn meer dan 600 mensen werkzaam. De drukkerij in Meppel was in financieel opzicht binnen de Euradius Groep nauw met de Duitse drukkerij verbonden. Door een loskoppeling hoeft de Meppeler drukkerij niet meer bij te springen voor de verliezen bij het Duitse zusterbedrijf. Het personeel in Meppel is donderdagavond op de hoogte gesteld.

Ten Brink Media Holding, uitgever van onder andere tijdschriften, staat buiten de surséance.