De tap van De Beurs werkt nog

Meppel - Sloopbedrijf Bork uit Stuifzand gaf vrijdagmorgen het sein dat er De Beurs aan de Wheem geen instortingsgevaar meer is. Hans en Jessica Knoop verzamelen nu spullen die voor de inrichting van de nieuwe Beurs van groot belang zijn.

De spulletjes aan wanden en plafonds die in de loop van de afgelopen dertig jaar zijn verzameld en een deel van de sfeer bepaalden werden verwijderd.

Leden van de technische recherche en verzekeringsexperts kamden de verkoolde restanten op de eerste etage donderdag nauwgezet uit. Zij kwamen tot de conclusie dat de brand is veroorzaakt door kortsluiting. Zij maken daarover een officieel rapport van en melden daarin waar de kortsluiting exact heeft plaatsgevonden. In de loop van vrijdag waren de sloopwerkzaamheden voorbij. Daarna kon het verzamelen van de vooral in emotioneel opzicht waardevolle spullen beginnen. De vrees dat vele honderden foto’s een prooi van de vlammen waren geworden, was voorbarig. Hans Knoop opende met knikkende knieën een kast op zijn kantoor en trof daar de meeste foto’s aan. Er was wel waterschade.
Vrijdagmiddag na vieren was het strippen van het interieur klaar. De tap werkte nog. Een van de medewerkers tapte uit ballorigheid een pilsje dat door stamgast Barend Mulder zonder met zijn ogen te knipperen werd opgedronken.

Smaakt best

‘Beetje lauw, maar verder smaakt het best,’ glimlachte Mulder. Een bord met het opschrift ‘tijdelijk gesloten’ werd buiten op het schoongemaakte terras gezet. Op een vensterbank de hoed van Henk Giele, de stamgast die woensdagochtend koffie dronk in het café en op de eerste etage de rookontwikkeling ontdekte. ‘Die hoed moet later een bijzondere plaats krijgen, aldus Knoop.

Geen risico

Gaf het terras donderdag nog een chaotische aanblik van puin, delen van de ingestorte eerste etage en de zolderverdieping, in de loop van vrijdag ruimden de slopers alles op. Op de eerste etage helt een ingestort deel van het pand vervaarlijk over de oorspronkelijke daklijn, maar schijn bedriegt. Er is volgens de slopers geen enkel risico meer om het onttakelde etablissement binnen te stappen. Op de eerste etage is de keuken wonderwel nog intact ondanks de enorme hitte die er tijdens de brand is geweest. De potten met sauzen staan keurig op een rij op een van de planken. De koelkast ziet er ongeschonden uit, alleen de producten in de koeling zijn inmiddels bedorven, omdat de electriciteit is uitgeschakeld. Het kantoor op de eerste etage is voor een deel door de vlammen aangevreten. De gehele administratie is evenwel geborgen en de computerbestanden zijn veiliggesteld. Het speculeren over de toekomst van De Beurs is een populaire bezigheid op de Wheem. Tientallen keren per dag krijgt Hans Knoop vragen over herbouw voorgelegd. Ook zaterdag was hij samen met zijn vrouw een deel van de dag op de Wheem te vinden, bemoedigende schouderkloppen in ontvangst nemend. Deskundigen in de bouwwereld raden hem aan het pand volledig te laten slopen en van de grond af aan op te bouwen. De deuren gaan moeizaam dicht, omdat de gevels zijn verzakt. Onduidelijk is of het fundament is aangetast door het overvloedige bluswater. Op het hoogtepunt van de bluswerkzaamheden werd 6000 liter per minuut op het pand en de belendende percelen gespoten.

Blusriool

Een deel van het bluswater kwam uit een brandriool dat na het dempen van enkele grachten aan het begin van de jaren zestig intact is gebleven. Ondercommandant Willy Alberts wordt bij branden in de binnenstad altijd geconfronteerd met kritiek dat het lang duurt voordat er druk is op de slangen. ‘Dat is allemaal grote flauwekul. Het uitrollen van de slangen en het aansluiten op de pompen vergt nu eenmaal wat tijd. Soms zijn de collega’s die de slangen bedienen erg snel en staan ze klaar. Dan lijkt het erop dat ze werkeloos moeten toekijken.’