Herinrichting rondom Wold Aa

Meppel – De ingrijpende herinrichting van het recreatie- en landbouwgebied rond de Wold Aa biedt niet alleen de mogelijkheid om bij extreme weersomstandigheden 7,4 miljoen kubieke meter water te bergen. Met investeringen in nieuwe bruggen, een vispassage, fiets- en wandelpaden krijgen de natuur en recreatie in het Meppeler Wandelbos en het recreatiegebied Engelgaarde een sterke impuls.

Waterschap Reest & Wieden en ingenieursbureau Arcadis presenteerden woensdagavond de voorlopige plannen voor het waterbergingsproject. Een van de belangrijkste onderdelen van het plan is een reconstructie van de Wold Aa. De steile oevers worden afgegraven en het riviertje krijgt zijn oorspronkelijke meanderende vorm terug. Bij overvloedige regenval kan het overtollige water buiten haar oevers treden en wordt niet rechtstreeks afgevoerd in de richting van Meppel. Het gebeurt tussen de vijftig en honderd dagen per jaar dat de Wold Aa het peil van het grondwater verhoogt in het Meppeler Wandelbos en de uitgegraven meander in het natuurgebied bij Engelgaarde. De weilanden ten noorden van Engelgaarde komen alleen onder water te staan als er echt noodsituaties ontstaan, zoals in 1960 en 1998. De schadeclaims waren mede de aanleiding om bovenstrooms forse maatregelen te treffen. Er zijn dan extra buffers nodig om water te ‘parkeren’, voordat het van verschillende kanten naar Meppel stroomt en de laaggelegen binnenstad en landerijen blank zet.

MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!