Plaatselijk Belang Balkbrug naar Den Haag

Balkbrug - Een afvaardiging van Plaatselijk Belang Balkbrug gaat samen met de medewerkers van Veldzicht naar de hoorzitting in Den Haag. 'We willen hiermee blijk geven van de noodzaak voor Balkbrug dat Veldzicht blijft', zegt Henk Hof.

Ook wil men de medewerkers maar ook de patiënten steunen in de strijd voor behoud van Veldzicht.

Veldzicht betekent veel voor Balkbrug. Onder andere de klussenploeg van Veldzicht verricht veel werkzaamheden voor het verenigingsleven, maar ook voor het openluchttheater en het zwembad. Dit is ook een vorm van resocialisatie voor de patiënten en zij voelen zich daardoor gewaardeerd.

Ook zullen bij sluiting de middenstand, sportverenigingen en scholen behoorlijk worden getroffen. 'Denk maar aan omzetverliezen en minder kans op uitbreiding van het winkelbestand in Balkbrug', vervolgt Hof. Voor de jeugd wordt het minder aantrekkelijk in Balkbrug te blijven of te gaan wonen omdat er minder werkgelegenheid is.

Plaatselijk Belang is bezig in samenwerking met het crisisteam van Veldzicht in de maand mei een activiteit te organiseren waar heel Balkbrug bij betrokken zal worden. Op de ledenvergadering van PBB op maandag 22 april zullen daar mededelingen over worden gedaan.