Stad & Esch participeert in pilot toegepaste gaming

Meppel - Helpt toegepaste gaming om cognitie in de puberleeftijd te verbeteren? MyCognition onderzoekt dit fenomeen. Stad & Esch is een van de tien scholen in Nederland die mee doet aan de onderzoekspilot die loopt vanaf mei tot juli.

Op 16 april waren ouders van Stad & Esch leerlingen in Ogterop uitgenodigd om kennis te maken met dit wetenschappelijk onderzoek. En ook om kritische vragen te stellen en die kwamen volop.

Bureau MyCognition is met name bekend in de medische wereld vanwege het ontwikkelen van toegepaste ontwerpen om bijvoorbeeld te leren opereren en het ontwikkelen van health-apps. Via die weg ontstond het idee om cognitietesten te combineren met het spelen van een game. De onderzoeksvraag is of het spelen van een game, dat de speler individueel stimuleert om cognitie-aspecten te oefenen, een positief effect heeft op het leervermogen. Om dit te onderzoeken – dus of toegepaste gaming (applied gaming) het brein van de puber stimuleert en verbetert – start een pilot onder diverse scholen in Nederland, waaronder Stad & Esch.

In de game komen de vijf cognitie-aspecten terug die getest zijn. Deze worden geoefend door het spelen van een spel waar op monsters gejaagd moet worden. Een saai spel lijkt het niet te zijn. Op basis van de getoonde bètaversie staat fun bovenaan het lijstje en dat is volgens de onderzoekers belangrijk voor de motivatie.

Pilot
De pilot start vanaf mei en duurt tien weken. Na de (psychologische) testen voor de nulmeting, worden er twee groepen leerlingen gevormd. De ene groep zal het Monster Valley Game mogen spelen, en de andere (controle) groep mag het niet spelen. Na de spelperiode wordt getest in hoeverre de cognitie-aspecten zijn toegenomen. De ouders geven vooraf toestemming voor het meedoen aan de pilot. De individuele resultaten zijn alleen door de ouders in te zien.

Word je slimmer van gamen?
De bedenkers denken van wel. Een stijging van 10% is voorzien. Met name de oog – hand coördinatie zou enorm verbeteren. Het leren via beelden zou ook beter beklijven. Diverse sprekers van MyCognition waaronder Jurriaan van Rijswijk (game is middel, geen doel), Yannis Bolmon en Dr. John Harrison (hersenwetenschapper) gaven een kijkje in de werking van het brein, de achterliggende gebruikte modellen voor gedragsverandering (B.J. Fogg/Stanford) en inzichten van onderzoekster Jane McConigal (World of Warcraft spelers worden betere managers). Bureau Little Chicken is de ontwerper en bouwer van de Monster Valley Game. Ook liggen er volgens MyCognition al lijntjes naar Kennisnet en TNO. Directeur Duncan Knight van MyCognition eindigde de avond met: “Instead of telling WHAT to  think we increase their ability HOW to think.”

Ouders
De aanwezige ouders stelden veel vragen over privacy, de nadruk op de individuele tegenover de ook belangrijke samenwerkingscompetenties, gerichtheid op jongens of meisjes, verslavende elementen en het delen van de resultaten.

En hoe erg gaat de controlegroep het vinden dat zij niet mee mogen spelen? Als een leerling niet verder wil spelen, dan hoeft dat overigens niet. Ook willen stoppen met de game is feedback, volgens MyCognition. Het bureau was bijzonder content met de uitgebreide feedback van de ouders. Directeur Peter de Visser kreeg tot slot spontaan een applausje doordat hij volgens een van de ouders hiermee zijn nek uitsteekt en de ambitie onderstreept om de school beter te maken. Onderdeel hiervan is open staan voor de mogelijkheden die gaming biedt tijdens het leerproces. De uitstraling van de groep onderzoekers was positief en ook de aanwezige ouders leken tevreden met de uitgebreide antwoorden op hun vragen.

Wat alle ouders in ieder geval de volgende dag nog weten, is in welk tempo een hartmassage uitgevoerd moet worden. Een grappig filmpje met de muziek van de BeeGees ‘Staying Alive’ zette dit ‘vast’ in het brein. 

Meer achtergrondinformatie staat op het blog van docent maatschappijleer Stefan van der Weide van Stad & Esch of bekijk de trailer van Monster Valley Game.