'Financiële toekomst niet somber, wel vaag'

Meppel - Het financiële toekomstbeeld van de gemeente Meppel is niet uitgesproken somber, maar nog wel minder helder dan het College van B&W lief is. 'Voor 2014 is er een positief saldo, maar we rekenen ons niet rijk,' aldus wethouder Koos de Vos.

'Er blijven veel onzekerheden in de jaren daarna,' licht wethouder financiën Koos de Vos de Perspectiefnota 2013-2016 toe.

De onzekerheden schuilen vooral in de decentralisatie van overheidstaken en door de vraag hoe de economie zich gaat ontwikkelen.’ B en W verwachten het met de Raad afgesproken Uitvoeringsprogramma 2010-2014 en de bezuinigingsopgaven uit 2011 te realiseren en zien ook mogelijkheden om extra te bezuinigen. In de Perspectiefnota zijn bijvoorbeeld aanvullende bezuinigingen opgenomen voor re-integratie en beheer van de openbare ruimte.

Investeringen zijn sober en het tempo is aangepast. Niettemin staat er in 2014 een investeringsprogramma van 12,5 miljoen euro klaar. Woensdag 26 en donderdag 27 juni zal de raad de Perspectiefnota behandelen.