Danninge Erve Zuid 2 staat in startblokken

Nijeveen - In de toekomstige nieuwbouwwijk Danninge Erve Zuid 2 in Nijeveen wordt voor het eerst de mogelijkheid geboden voor een collectief van particuliere opdrachtgevers.

Toekomstige bewoners van de wijk slaan de handen ineen bij de ontwikkeling van een eigen bouwproject en besparen zo tot 20% op de kostprijs. De eerste belangstellenden voor deze nieuwe vorm van bouwontwikkeling meldden zich dinsdag op de informatieavond over Danninge Erve Zuid 2. In het plangebied is ruimte voor 117 woningen.

In het nieuwe bestemmingsplan en in de Dorpsvisie zijn in 2009 al de weilanden tussen het Weidelint en de Eerste Kerkweg (zuidelijk van de Dorpsstraat) aangewezen als de meest geschikte nieuwbouwlocatie. In de dorpskern ontwikkelt Actium ook nieuwbouwplannen, maar Danninge Erve Zuid 2 wordt gezien als de definitieve afronding van het lintdorp Nijeveen. Verdere uitbreiding van het dorp staat het bestemmingsplan niet toe.

Het plan gaat uit van een grote diversiteit aan woningtypes, van betaalbare starterswoningen (circa 160.000 euro) tot vrijstaande villa's. De ruimere kavels zijn te vinden aan de randen van de wijk, in de tweede bouwslag. Meer in het hart van de buurt mag welstandsvrij gebouwd worden.

Aan drie wijkpleinen (voor parkeren én spelen) staan veelal rijtjeswoningen gepland. Danninge Erve Zuid 2 krijgt twee ontsluitingswegen naar de Dorpsstraat. Rond de wijk wil de gemeente een groene dijk aanleggen als recreatieve fiets- en wandelroute.

De eerste zes kavels (fase 0) die dit jaar nog worden uitgegeven, liggen niet in het plangebied, maar aan de staart van de nieuwbouwbuurt het Weidelint. In de loop van 2014 gaan tien kavels in fase 1 in de verkoop. De verwachtingen over het bouwtempo zijn behoorlijk getemperd door de bouwcrisis. Er wordt nu van uitgegaan dat er hooguit zeven kavels per jaar bebouwd worden in plaats van twaalf. Niet eerder dan rond 2030 zal de laatste woning worden opgeleverd.