'AOC Terra treft geen blaam bij dood Fleur Bloemen'

Meppel - AOC Terra in Meppel valt niets te verwijten bij de zelfdoding van de 15-jarige Fleur Bloemen uit Staphorst. Dat is een conclusie van de commissie van deskundigen die de dood van het meisje onderzocht.

De school had volgens de commissie voldoende aandacht voor de situatie van Fleur en reageerde op tijd op signalen van conflicten.

Volgens de onderzoekscommissie was Fleur geen slachtoffer van jarenlang structureel pestgedrag. Wel zou ze in haar middelbare schooljaren bij meerdere conflicten betrokken zijn geweest. Hierbij handelde de school juist volgens het pestprotocol en voerde de mentor meerdere gesprekken met Fleur.

In de laatste dagen voor haar dood had Fleur een intens conflict met een groepje klasgenoten. Deze groep verstootte haar. De ruzie ontaardde in uiterst kwetsend en opzettelijk pestgedrag, concluderen de onderzoekers. Die periode van pesten was te kort voor de school om het pestprotocol in werking te stellen. Niemand zou volledig op de hoogte zijn van de pestsituatie rond Fleur.

De onderzoekscommissie deed de aanbeveling om iemand aan te wijzen die de touwtjes in handen heeft bij de coördinatie van de zorg voor leerlingen, bijvoorbeeld de mentor.

Verder moet er meer aandacht komen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en extra aandacht voor risico-leerlingen.