AOC Terra zocht geen contact met ouders van Fleur Bloemen

Meppel/Groningen - AOC Terra heeft steken laten vallen in het contact met de ouders van Fleur Bloemen en de professionele hulpverlener. Dat concludeert een onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar de achtergronden van Fleurs dood.

Omdat de problemen in een gesprek met de betrokkenen voorlopig opgelost leken te zijn (en de problemen niet als pesten werden geïnterpreteerd), heeft de school daarna geen contact opgenomen met de ouders van Fleur. Volgens de commissie had dat wel moeten gebeuren.

'De gebeurtenissen gaven daar aanleiding toe, gezien Fleurs pestverleden op de basisschool en de ernst van de conflicten,' stelde voorzitter René Veenstra van de onafhankelijke onderzoekscommissie.

'Fleur was een lief en leergierig meisje dat het moeilijk had met zichzelf. Zij raakte daarbij meer dan eens in conflict met anderen,' aldus bestuurslid van AOC Terra Astrid Berendsen. Fleur werkte daar serieus aan en kreeg daarbij vanuit huis en school professionele hulp.

Volgens onderzoeker Veenstra was de zorg voor Fleur te versnipperd. 'Allemaal wisten ze een deel, maar niemand had het complete overzicht over de situatie.' School was dus niet voldoende op de hoogte welke zorg het meisje kreeg aangeboden. Dat moet in de toekomst beter, luidt de aanbeveling.

Veenstra is van mening dat het actueel bijgehouden logboek met alle gebeurtenissen ook online beschikbaar moet zijn voor de ouders van leerlingen. 'Zij kunnen precies nagaan welke cijfers hun kinderen scoren. Waarom dan geen inzicht geven in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind op school?,' vroeg professor Veenstra zich af.