Donkere wolken pakken samen boven kinderopvang

Meppel - De Meppeler politiek maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie van Speelwerk en Allio. Gezien het feit dat de kinderopvangorganisaties de peuters van SPMN in oktober overnemen, vinden de fracties dat er een plan B moet zijn.

De Meppeler politiek staat op het punt om de discussie over de harmonisatie van de peuterspeelzalen af te ronden. Na een voortgangsrapport van bemiddelaar Willem Urlings werd onlangs ook het programma voor het peuteronderwijs gepresenteerd.

Het zogenaamde Productenboek wekt het vertrouwen van de gemeenteraad over de manier waarop Allio en Speelwerk de voorschoolse educatie willen invullen. Stichting Peuterspeelzalen Meppel Nijeveen (SPMN) wordt per 1 oktober opgeheven. Inmiddels bereikten de politiek ook berichten over reorganisatie en forse bezuinigingen bij Allio en Speelwerk, veruit de grootste kinderopvangorganisatie in de regio. Naar verluidt wordt bij een nieuwe ronde een flink aantal medewerkers ontslag aangezegd.

'Is er een back-up plan als bij Speelwerk of Allio de stekker eruit gaat?,' vroeg Annie Huisman (PvdA) zich in de raadscommissie af. Fractieleider Roelof Pieter Koning (VVD) vroeg een risicoprofiel van beide instellingen. 'We willen weten of het wel verantwoord is om SPMN stop te zetten.'

Ook Hans Kuipers (GroenLinks) maakt zich zorgen over de financiële positie van de kinderopvangorganisaties, waar harde klappen vallen. 'We willen weten hoe de Meppeler opvangorganisaties er voor staan.' Hoe stabiel de organisaties zijn, kon wethouder Jansen de commissie niet zeggen, maar zij stelde ondanks de financiële problemen wel vertrouwen in de toekomst van het peuteronderwijs.