Veldzicht wil opschorting van besluit tot sluiting

Balkbrug - In de Tweede Kamer vond dinsdag 25 juni een rondetafelgesprek plaats over de alternatieven voor tbs-klinieken. Het gesprek is georganiseerd door de oppositiepartijen. Tbs-kliniek Veldzicht heeft deelgenomen aan dit rondetafelgesprek.

De aanleiding voor het gesprek is dat in het Masterplan van Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie behalve 19 gevangenissen ook 3 tbs-klinieken worden gesloten, waaronder Veldzicht.

De kliniek bepleit om de definitieve beslissing tot sluiten van Veldzicht op te schorten tot 2016.

“2016 is te vroeg voor Veldzicht om te sluiten. Wij hebben daarom voorgesteld om in 2016 via een tussenevaluatie definitief te beslissen om Veldzicht – al dan niet - per 1 januari 2018 te sluiten”, zegt algemeen directeur Nienke Feenstra. Dit biedt Veldzicht meer tijd om andere alternatieven voor een bestaan buiten de tbs te realiseren.

“Veldzicht biedt nu al regelmatig crisisopvang aan niet tbs-patiënten”, aldus de algemeen directeur, “wij willen de kans krijgen om ons voor te bereiden op de in het rapport van Berenschot geschetste alternatieven buiten de tbs, zoals intensieve zorg voor de moeilijkste categorieën verstandelijk beperkten, psychiatrische patiënten en/of zorgbehoevende ouderen.” Het biedt de kliniek ook meer tijd om de meest moeilijke patiënten en de unieke expertise over te dragen aan andere klinieken.

Bovendien is een tussenevaluatie in 2016 ook noodzakelijk, omdat de vraag naar tbs-plaatsen moeilijk is te voorspellen. Het Masterplan gaat ervan uit dat er minder tbs-opleggingen zijn en dat de behandelduur in de TBS zal afnemen en dat daarom minder tbs-plaatsen nodig zijn. Via een tussenevaluatie in 2016 kan worden bekeken of dat inderdaad zo is en sluiting van Veldzicht in 2018 noodzakelijk is.

Tbs-kliniek Veldzicht heeft uitgerekend dat met 140 van de bestaande 220 plaatsen de kliniek in de toekomst levensvatbaar is. De kliniek is bereid om tot 2016 het aantal plaatsen af te bouwen tot 140.