Raad Meppel eist informatie over voortgang peuteronderwijs

Meppel - De Meppeler politiek houdt voortaan nog strakker de vinger aan de pols bij het peuteronderwijs. Vanaf 1 oktober gaan Meppeler en Nijeveense peuters niet meer naar de peuterspeelzaal, maar worden zij opgevangen door Speelwerk en Allio.

Het proces heeft veel voeten in de aarde gehad en stof doen opwaaien. De gemeenteraad geeft met het voornemen zich meer te bemoeien met het peuteronderwijs wethouder Myriam Jansen een flinke tik op de vingers.

De raad gaf de wethouder opdracht zo snel mogelijk met een voorstel te komen over de vereffening. Het overleg over afvloeiingsregelingen voor het personeel van Stichting Peuterspeelzalen Meppel/Nijeveen is nog gaande, evenals de financiële afhandeling van SPMN die zich per 1 oktober opheft.

De gemeenteraad is zeer benieuwd naar wat de harmonisatie de gemeente Meppel gaat kosten. De zogenaamde harmonisatie levert Meppel vanaf volgend jaar 2 ton euro op omdat de subsidie aan SPMN  vervalt. Als de harmonisatie dan eindelijk een feit is, krijgt wethouder Jansen dus geen 'vrijbrief' op het dossier peuterspeelzaalwerk.

De Meppeler politiek hamert verder op de totstandkoming van een echt integraal kindcentrum waarin de overgang van peuterklas naar de basisschool zo vloeiend mogelijk verloopt. Vooral kinderen met ontwikkelingsachterstanden moeten daarin vroeg worden opgemerkt en krijgen blijvende aandacht.

Deze warme overdracht was goed ontwikkeld in Meppel en de raad wil niet dat deze deskundigheid verloren gaat. Vanaf 2014 eist de gemeenteraad elk half jaar een memo over het peuteronderwijs bij de kinderopvangorganisaties Speelwerk en Allio.