Woordvoerders basisonderwijs: geef Speelwerk en Allio een kans

Meppel - Woordvoerders uit het basisonderwijs in Meppel en Nijeveen vinden dat Speelwerk en Allio een kans moeten krijgen zich te bewijzen met de nieuwe peuterarrangementen en vroeg- en voorschoolse peutereducatie.

Per 1 oktober sluiten de peuterspeelzalen in Meppel en Nijeveen. Ouders kunnen vanaf die datum met hun kinderen terecht bij de kinderopvangorganisatie Speelwerk en Allio. Zij bieden peuterarrangementen aan. Vanaf het begin hebben ouders hun twijfels gehad over deze nieuwe organisatie.

Herman Langhorst, bovenschools directeur van het PCBO in Meppel, begrijpt de onrust onder ouders. 'Natuurlijk, ouders hadden veel eerder geïnformeerd moeten zijn. Achteraf was het misschien beter geweest om op 1 januari 2014 te beginnen. Maar nu de keuze is gemaakt, verdienen Speelwerk en Allio een kans zich waar te maken.'

Ouders hadden graag gezien dat de peuterspeelzalen aansluiting zouden krijgen bij het basisonderwijs. De gedachte dat het Meppeler basisonderwijs de vroegschoolse educatie vanaf 2,5 jaar erbij kan nemen, was echter snel van tafel. 'De onderwijswet staat dat niet toe. Basisonderwijs is vanaf 4 jaar,' benadrukken Herman Langhorst en zijn collega-directeur Susanne de Wit van het openbaar onderwijs..

Ook De Wit is coulant. 'Ik ben benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. De warme overdracht, de ervaring en kennis van basisschoolleerkrachten bij ontwikkelingsvraagstukken, is het beste gegarandeerd in kindcentra in de wijken.'

Beide directeuren zien MFK Het Palet in Koedijkslanden en Kindentrum Stadskwartier aan de Catharinastraat als lichtende voorbeelden van onderwijsplekken waar kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs onder één dak samenwerken en kennis uitwisselen.