Meppel 'onaangenaam verrast' door afhaken Speelwerk

Meppel - De gemeente Meppel zegt 'onaangenaam verrast' te zijn door het afhaken van Speelwerk bij de overname van de voorschoolse voorzieningen. Het college zoekt op zeer korte termijn naar een oplossing.

Deze oplossing moet er komen voor de peuters die volgens afspraken met ouders per 1 oktober gebruik zouden maken van voorschoolse voorzieningen van Speelwerk. Per 1 oktober sluiten de peutespeelzalen.

Afgelopen vrijdag heeft Speelwerk een aantal betrokkenen bij de voorschoolse voorzieningen in de gemeente Meppel mondeling laten weten dat de instelling het aanbod om de peuterspeelzaal en de kinderopvang te harmoniseren niet gestand zal doen.

In een brief aan ouders van begin juli bevestigde Speelwerk nog de in een expertgroep gemaakte afspraken. Dinsdag 18 juni had Speelwerk in een informatiebijeenkomst voor belanghebbenden het aanbod van de instelling uitgebreid toegelicht. Vorige week heeft nog correspondentie van Speelwerk met ouders plaatsgevonden.

Het plotselinge besluit van Speelwerk om uit te stappen voedde afgelopen weekend de geruchten dat Speelwerk Kinderopvang aan de rand van een faillissement zou staan. Woordvoerster Manuela Spaninks ontkent dat stellig. 'Er is geen sprake van een faillissement. Maar de vraaguitval in de kinderopvang raakt ook Speelwerk hard. Het is bekend dat er momenteel een forse reorganisatie gaande is en Speelwerk bezig is financieel orde op zaken te stellen. Het besluit om zich terug te trekken uit de peuteropvang moet in het licht van die reorganisatie worden gezien.'

Het was volgens haar onverantwoord om nog langer door te gaan met het proces. Veel minder dan de helft van de tweehonderd aangeschreven ouders meldden hun kind of kinderen aan. Op enig moment hebben we het aantal inschrijvingen geteld en zagen ons meteen genoodzaakt om te stoppen. De peuteropvang is voor Speelwerk niet levensvatbaar gebleken,' aldus Manuela Spaninks. 'We betreuren het zeer dat we ouders met het bericht teleurstellen of in de problemen brengen. Speelwerk rest op dit moment geen andere keus.'

In de loop van deze week worden ouders geïnformeerd over een oplossing voor de ontstane ongewenste situatie. 'De gemeente betreurt de gang van zaken, juist omdat vertrouwen in voorschoolse voorzieningen voor 2,5 tot 4-jarigen van het allergrootste belang is. Het belang van kinderen: een goede start in een doorgaande leerlijn, met een warme overdacht en in een sluitende jeugdketen blijft de opdracht van betrokkenen,' laat de gemeente weten.

 


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!