Meppeler basisonderwijs werkt aan alternatief plan voor peuters

Meppel - Het Meppeler basisonderwijs (Promes en PCBO) ontwikkelt de komende weken een plan om taken in het peuteronderwijs over te nemen, die Speelwerk van zich heeft afgeschoven.

Directeur Susanne de Wit van Promes vertelt dat het Meppeler basisonderwijs al nadenkt over een alternatief harmonisatieplan. Gedacht wordt aan een 'voorschool', waarmee in Rotterdam en Amsterdam goede ervaringen zijn opgebouwd. De basisscholen bieden in dat model onderdak aan de peuterspeelzaal en delen de kennis. De peuters mogen niet als nieuwe leerlingen worden ingeschreven.

'Aan de organisatie moet daarom vorm gegeven worden en op de Meppeler leest worden geschoeid. De voorschoolse educatie is echter te belangrijk om verloren te laten gaan. Hopelijk willen ook de besturen van de Vrije School, de Niermanschool en de Calvijnschool hierin meedoen,’ aldus directeur De Wit. 'Het is een bizarre gang van zaken, maar de  situatie biedt nieuwe kansen.'

Slecht moment

'Ronduit waardeloos. Het is echt het slechtste moment denkbaar, een week voor de overname,' reageerde CDA-raadslid Sandra Wolvekamp-Bloemert maandagochtend op het feit dat Speelwerk uit de overname van Stichting Peuterspeelzalen Meppel Nijeveen (SPMN) statp. 'Hopelijk weet het college samen met het primair onderwijs snel alternatieven in beeld te brengen. De basisscholen hadden al veel eerder nauwer betrokken moeten worden in het proces. Ik reken erop dat de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid neemt en in dit dossier nu samen optrekt om het Meppeler peuteronderwijs toch in de benen te houden.'

'Peuters in Meppel zijn weer speelbal en de dupe,' foetert raadslid Annie Huisman (PvdA), die in juni tegen het collegevoorstel harmonisatie stemde. 'Dat een organisatie op het laatste moment nog kan besluiten om alles te laten vallen, is ongelofelijk, maar ook weer niet zo verrassend. We hebben gevraagd om een Plan B, omdat het vertrouwen in een grote commerciële partner in onze fractie ontbrak.'

'Volgens wethouder Jansen was een back-up-plan niet nodig. Zij heeft te lang goed vertrouwen gehad in Speelwerk, terwijl al bekend was dat kinderopvangorganisaties in financiële problemen verkeerden.'


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!