Kinderafdeling Tjongerschans meer in trek bij Steenwijker ouders

Heerenveen - Wat kinderartsen van het Diaconessenhuis in Meppel voorspelden bij de sluiting van de kraamafdeling: er komen ook minder kinderen naar het Meppeler ziekenhuis.

De eerste cijfers van Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen wijzen in deze richting. Zwangere vrouwen uit Steenwijk en omgeving geven er de voorkeur aan naar de Tjongerschans, een middelgroot ziekenhuis met 220 bedden, te gaan voor het spreekuur op de polikliniek gynaecologie en verloskunde.

Heerenveen is voor hen dichterbij dan het ziekenhuis in Zwolle. Als de baby in Heerenveen is geboren en er is een medische aanleiding om een kinderarts aan de witte jas te trekken, dan ligt het voor de hand terug te keren in de Tjongerschans. Het zou vorig jaar voor de hand hebben gelegen een kinderarts in het Meppeler Diaconessenhuis te raadplegen. Op de kinderafdeling in Meppel is deze ontwikkeling even merkbaar als op de kinderafdeling van de Tjongerschans.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeert dat de sluiting van de kraamafdeling in Meppel niet heeft geleid tot incidenten. In opdracht van minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de inspectie onderzocht of er baby's langs de snelweg ter wereld zijn gekomen, omdat de reistijd naar Isala in vergelijking met het Diaconessenhuis langer is. Dat is niet gebeurd.

In de meeste gevallen is thuis bevallen nog steeds mogelijk. De verloskundigenpraktijken hebben tijdelijk extra geld gekregen van de zorgverzekeraars om meer personeel aan te nemen. Ook werd een extra ambulancepost geopend.

Een trend is dat er minder kinderen worden geboren. Dat is het gevolg van de economische crisis die bij sommige stellen tot uitstel van het verwezenlijken van de kinderwens leidt. Het is bovendien het gevolg van de crisis in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Toen werden er ook minder kinderen geboren en dus zijn er nu minder moeders, schetst Werner Zwertbroek, woordvoerder van de maatschap gynaecologie.