Peuteropvang gaat gewoon door

Meppel - Kinderen in Meppel en Nijeveen kunnen vanaf 1 oktober op de normale wijze gebruik blijven maken van de voorschoolse voorzieningen. Ouders die hun kind hadden aangemeld bij Speelwerk, zijn vandaag per brief op de hoogte gesteld.

Kinderen kunnen volgende week naar de vertrouwde peuterspeelzalen.

Speelwerk, die een deel van Stichting Peuterspeelzalen Meppel Nijeveen over zou nemen, besloot vorige week verrassend om vanaf 1 oktober geen voorschoolse voorzieningen aan te bieden. Deze week heeft de gemeente Meppel met betrokkenen gezocht naar een oplossing.

Bij het zoeken naar een oplossing is de continuïteit voor de peuter leidend geweest, laat de gemeente weten. Het college van B&W heeft gezocht naar een oplossing op de huidige locatie, onder dezelfde condities en bij voorkeur met dezelfde peuterleidsters.

'Continuïteit is het uitgangspunt, juist omdat vertrouwen in voorschoolse voorzieningen voor 2,5 tot 4-jarigen van het allergrootste belang is. Het belang van kinderen: een goede start in een doorgaande leerlijn, met een warme overdracht en in een sluitende jeugdketen blijft de opdracht van betrokkenen,' aldus de gemeente.

De verantwoordelijkheid van het peuterspeelzaalwerk ligt vanaf 30 september tijdelijk bij Stichting Primair Openbaar Onderwijs Meppel en Staphorst (Promes) samen met Stichting ASKA (Algemene Stichting Kinderopvang Assen).

Voor kinderen die gebruik gaan maken van voorschoolse voorzieningen van Allio verandert er niets aan de gemaakte afspraken.