Wethouder Jansen overleeft motie van wantrouwen

Meppel - In het harmonisatieproces van peuterspeelzalen en kinderopvang heeft wethouder Myriam Jansen van Meppel volgens de oppositie 'bestuurlijk onvermogen' getoond. Desondanks overleefde Jansen gisteravond in de raad een motie van wantrouwen.

De emoties liepen hoog op en er werden harde woorden gesproken. De oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks vonden dat de chaos die is ontstaan nadat Speelwerk zich uit de harmonisatie heeft teruggetrokken, op het conto komt van de wethouder.

'Er is onvoldoende regie op het dossier geweest door de wethouder en in de samenleving is onnodige onrust en gebrek aan vertrouwen in de gemeente ontstaan. Dit heeft in hoge mate te maken met het inadequaat beheersen van het dossier door de verantwoordelijk wethouder,' luidde de verklaring van de oppositie.

Myriam Jansen overleefde het debat omdat zij de steun had van de coalitiepartijen Sterk Meppel, PvdA en VVD.