Emoties lopen hoog op bij afscheid peuterleidsters

Meppel - De emoties liepen vanochtend hoog op tijdens de laatste ochtend van de langjarige loopbaan van Decy Bruinsma bij de peuterspeelzalen in Meppel. Vanwege de harmonisatie staat meer dan de helft van de peuterleidsters op straat.

Ouders organiseerden op de peuterspeelzaal van het Stadskwartoer, het voormalige Bijenkorfje, een eindfeest voor de leidsters die vanwege de opheffing van Stichting Peuterspeelzalen Meppel Nijeveen hun baan kwijt zijn. Voor hen is geen plaats in de nieuwe organisatie, waarin het peuterspeelzaalwerk in Meppel en Nijeveen (tijdelijk) wordt overgenomen door Promes (openbaar basisonderwijs) en Stichting ASKA (Algemene Stichting Kinderopvang Assen).

Ook in de gemeenteeraad liepen gisteravond de emoties hoog op. Wethouder Myriam Jansen kreeg voor het warrige beleid rondom het peuterspeelzaalwerk een motie van wantrouwen gepresenteerd van de oppositie. Die overleefde ze, omdat de coalitie haar steunde.

De op voorhand memorabele raadsvergadering begon donderdag eigenlijk in een opgeluchte sfeer. Ouders kunnen op 1 oktober hun peuters gewoon naar de vertrouwde peuterspeelzaal brengen. Dat is het resultaat van een in de haast gemaakte, voorlopige oplossing voor de speelzaalcrisis in de gemeente Meppel. Wethouder Jansen werkte hard mee aan de reddingsactie van het peuteronderwijs, maar het dossier harmonisatie kostte haar gisteravond bijna de kop. De noodregeling voor het peuterspeelzaalwerk loopt tot 1 januari 2014.

In de motie van wantrouwen stelden CDA, GroenLinks, PvdA en SterkMeppel dat 'er onvoldoende regie is geweest op het dossier harmonisatie door de wethouder. Zij beheerst het dossier inadequaat. De raad moest tot nu toe twee keer ingrijpen. In de samenleving is onrust en gebrek aan vertrouwen ontstaan.' In hun bijdrage in de eerste termijn en in interrupties waren de oppositiefracties nog feller in hun bewoordingen.

'Bestuurlijk geklungel,' oordeelde Gert Stam ChristenUnie. 'Intens bedroefd en verbijsterd over de imagoschade,' schetste Willie Oldengarm haar gemoedstoestand. Speelwerk die zich terugtrekt uit de harmonisatie, het PCBO die in stilte wordt gepasseerd; het waren voor de oppositie de bekende druppels. 'Er is ook bij ons geen vertrouwen meer dat de wethouder de harmonisatie nog tot een goed einde kan brengen,' verklaarde Henk ten Hulscher.

Coalitiepartijen Pvda, VVD en Sterk Meppel bleven achter de wethouder van onderwijs staan. Weliswaar uitten zij ook kritiek op de gang van zaken, maar de ontstane crisis rekenden zij het college niet al te hard aan. Het was immers Speelwerk dat de benen nam. 'Alhoewel de wethouder de financiële situatie van deze kinderopvangorganisatie beter had kunnen inschatten,' zo verwoordde Annie Huisman een kritiekpunt van de PvdA-fractie.