Henk Schoemaker legt functie van voorzitter neer

Meppel - Om te voorkomen dat hem rancuneus handelen kan worden verweten, heeft Henk Schoemaker (Sterk Meppel) zijn functie als voorzitter van de raadscommissie neergelegd.

"In de raadsvergadering van afgelopen donderdag kreeg wethouder Jansen van meerdere fracties  eenzijdig kritiek over de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met kinderopvang", zo laat Schoemaker weten. "In mijn ogen was dat onterecht, omdat ze binnen de kaders van de raad was blijven werken De fracties gingen met hun kritiek voorbij aan de bijdrage van andere spelers in dit drama. Onder andere ging men voorbij aan de eigen rol van de raad, die had ingegrepen in het proces."

In een stemverklaring heeft Schoemaker het indienen van de motie van wantrouwen, als oneigenlijk en onterecht gekwalificeerd.

Daags na de raadsvergadering heeft Schoemaker zijn functie van voorzitter van de commissie neergelegd. "Binnen de ontstane politieke verhoudingen kan ik verwachten dat een aantal commissieleden mijn verbale ingrepen tijdens commissievergaderingen niet meer als neutraal en zakelijk ervaren. Ik wil voorkomen dat ik als onafhankelijk voorzitter in de positie kan raken, dat mij rancuneus handelen wordt verweten. Als voorzitter zou ik voor mijn eigen gevoel op eieren moeten lopen, en dat past niet bij mijn karakter. Daarom heb ik besloten om de functie van voorzitter neer te leggen."

Wethouder Myriam Jansen is wethouder namens Sterk Meppel. Het verhaal rond de harmonisatie van de peuterspeelzalen met de kinderopvang kostte haar bijna de kop.