Spreekuren ingesteld voor twijfelende ouders

Meppel - Ondanks de twijfel bij Meppeler ouders lopen de peuterklassen van ASKA Kinderopvang en Promes langzaam vol. Dat laten directeur-bestuurder Marijke Fokkema (ASKA) en directeur Susanne de Wit van het openbaar onderwijs in Meppel weten.

Sinds 1 oktober hebben de twee organisaties de handen ineengeslagen om een voorlopige oplossing te bieden voor de peuteropvang in Meppel. Op speciale spreekuren werden ouders deze week geholpen met de inschrijving en bij de aanvraag van peuteropvang-vergoeding.

De Wit en Fokkema zijn tevreden over het aantal inschrijvingen tot nu toe, al vinden zij het nog te vroeg om exacte cijfers te noemen. De inschrijving is immers nog bezig. Dat het dinsdag niet meteen storm liep, had volgens directeur Susanne de Wit zijn redenen. 'Er waren nieuwe inschrijfformulieren waar ouders uitleg over wensten. Tijdens spreekuren in de peuterspeelzalen zijn ouders daarmee geholpen. Een financieel deskundige van ASKA stond ouders terzijde bij de aanvraag voor peuteropvangvergoeding.'

Een deel van de ouders van wie een peuter in aanmerking komt voor een voorschoolse educatie, is nog niet benaderd. Deze peuters, in feite de basis van het peuteronderwijs, worden nog ingeschreven. Voor de voorschoolse educatie aan peuters met ontwikkeling- of taalachterstanden blijft gemeentelijke subsidie beschikbaar.

De tijdelijke voorziening duurt vooralsnog drie maanden. De peuterleidsters die werkten bij Stichting Peuterspeelzalen Meppel Nijeveen werd daarom ook een tijdelijk contract van drie maanden aangeboden. Het is nog niet zeker of ASKA na 1 januari ook meedoet als aanbiedende partij. 'We zijn wel bij het overleg betrokken, maar er is geen garantie. Wij kunnen die dus ook niet bieden aan tijdelijk personeel,' verklaart directeur Fokkema van Stichting ASKA.

Susanne de Wit bevestigt het 'geen gelopen race is' dat ASKA betrokken is bij de definitieve opzet van de kinderopvang. 'Maar we zijn wel heel erg blij met de betrokkenheid van ASKA. De kinderopvangorganisatie verschaft de tijdelijke constructie de noodzakelijke juridische basis. Basisscholen mogen geen kinderen jonger dan 4 jaar inschrijven, ASKA kinderopvang wel. Bovendien beschikt ASKA over veel ervaring met peuteropvang en onderhoudt de stichting uitstekende contacten met het basisonderwijs in de regio's waar zij actief is. Verder is de bestuurlijke splitsing van kinderopvang en peuteropvang binnen ASKA een groot pluspunt. Zo krijgen de peuters de volle aandacht. Peuteropvang doet ASKA er niet zomaar even bij.'