GroenLinks vreest dat peuters buiten de boot vallen

Meppel - GroenLinks maakt zich zorgen dat tijdens de overgang van de peuters van de Stichting Peuterspeelzaalwerk Meppel naar Promes en ASCA Kinderopvang kinderen tussen wal en schip raken.

De van het college ontvangen voortgangsmemo en een artikel in de Meppeler Courant waarin melding wordt gemaakt van het instellen van speciale spreekuren voor ouders geven hier volgens GroenLinks alle aanleiding toe.

Door de invoering van de wet Oké (Ontwikkeling door Kwaliteit en Educatie) is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het bestrijden van onderwijsachterstanden in alle voorschoolse voorzieningen. De Gemeenteraad heeft op 20 januari 2010 een nota vastgesteld met het voornemen alle peuters met een achterstand te bereiken. Speelwerk heeft slechts voor honderd van de tweehonderd kinderen een aanmelding ontvangen.

Het bevreemdt de fractie van GroenLinks dat wethouder Myriam Jansen directeur Suaanne de Wit van Promes tot procesbegeleider heeft benoemd. Volgens fractievoorzitter Willie Oldengarm vindt het voor de langere termijn niet verstandig nu al een partij in het proces te bevoordelen. Samen met het christelijk onderwijs moet een gezamenlijke definitieve oplossing worden gevonden.

Volgens  GroenLinks moet er alles aan worden gedaan om te voorkomen dat er een ongewenste strijd tussen het openbaar en het christelijk onderwijs ontstaat. 'Het past toch veel meer bij  Meppel om in harmonie met elkaar naar oplossingen te zoeken,' aldus Oldengarm.