Sterk Westerveld zet in op leefbaarheid

Dwingeloo - Westerveld is officieel een lokale politieke partij rijker. Maandagavond is in Over Entinghe in Dwingeloo Sterk Westerveld opgericht. Wil Kreike uit Vledder is lijsttrekker.

Sterk Westerveld dat staat voor Sociaal, Toeristisch, Economisch, Realistisch en Krachtig., is een initiatief van Peter Jonker, Wil Kreike, Tony Mekers en Klaas Molenkamp. Voor de nieuwe partij staat de identiteit behouden van de voormalige gemeente, waaruit de gemeente Westerveld is gevormd, voorop. Sterk Westerveld maakt zich zorgen over het plan van de ontwikkelingen rondom de bestuurlijke schaalvergroting. Minister Plasterk wil gemeenten vormen met minimaal 100.000 inwoners. De nieuwe lokale politieke partij in Westerveld vindt dit een slecht idee en heeft daarom het idee opgevat om zogenaamde gebiedsraden van Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder in te stellen. Deze raden moeten meer invloed, zeggenschap en middelen krijgen binnen de gemeente.

STERK Westerveld ziet met de komst van die gebiedsraden dat op het terrein van cultuur, voorzieningen en tradities bepaalde verworvenheden behouden kunnen blijven en verder kunnen worden ontwikkeld. ‘Het komt nu nog te vaak voor dat er bijvoorbeeld voor Dwingeloo zaken worden beslist die dan automatisch gemeentebreed gaan gelden. En dat terwijl bijvoorbeeld in Vledder er een heel andere situatie is. Dat moet dus anders’, volgens lijsttrekker Wil Kreike.

Het tegengaan van de bevolkingskrimp waar Westerveld mee te maken heeft, is voor Sterk Westerveld ook een speerpunt. ‘De onbalans in de bevolkingssamenstelling opheffen. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid in de gemeente Westerveld. Verder ziet de partij een grote rol weggelegd voor ondernemers. Westerveld moet een sterk faciliterende gemeente worden die de lokale ondernemers zo veel mogelijk inschakelt en werkgelegenheidsactiviteiten voor jongeren extra steunt.’
Sterk Westerveld mikt tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen op drie zetels.