PvdA zet Erik van Schelven op zijspoor

Diever - Jan Puper uit Wilhelminaoord voert de ontwerp-kandidatenlijst aan van de PvdA Westerveld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Erik van Schelven, bezet de 5e plaats op de lijst. Van Schelven is ook geen kandidaat-wethouder.

De PvdA schuift hiervoor Ben Vinke uit Holtien naar voren en passeert daarmee Van Schelven die in de vorige raadsperiode nog wethouder was. Erik van Schelven is uiterst teleurgesteld over de plaats die hij bezet op de ontwerplijst van de PvdA. 'Dit had ik niet verwacht', zo laat hij weten. 'Dat ik geen lijsttrekker wordt, daar heb ik geen moeite mee. In de keus van de partij voor Jan Puper kan ik mij prima vinden. Maar dat ik geen kandidaat ben voor het wethouderschap, dat raakt mij wel.' Na de bestuurscrisis in Westerveld in 2007, was Van Schelven drie jaar wethouder in de gemeente Westerveld. Na de voor de PvdA teleurstellend verlopen  verkiezingen in 2010 waarbij de partij drie van de vijf zetels verloor, werd Van Schelven PvdA-fractievoorzitter in de gemeenteraad. De inwoner van Geeuwenbrug die vorige week werd ingelicht over de ontwerpkandidatenlijst, zegt overwogen te hebben zich terug te trekken. Van Schelven wacht echter af wat er tijdens de partijvergadering op 25 november gaat gebeuren. Dat wordt de kandidatenlijst definitief vastgesteld. 'Daarna zien we wel verder', aldus Van Schelven. 'Op dit moment heeft de PvdA deze keuze gemaakt. Dat heb ik te respecteren. Maar dat ik teleurgesteld ben, is wel duidelijk.'

Met de ontwerp-kandidatenlijst en de kandidaatstelling van Ben Vinke voor een eventueel wethouderschap, heeft het bestuur van de PvdA unaniem het advies van de kandidaatstellingscommissie overgenomen. De commissie onder leiding van Wim Dooren heeft bij de beoordeling van de kandidaten, de aanwezigheid van sterke communicatieve eigenschappen zwaar meegewogen. 'De PvdA wil samen met de inwoners werken aan het aanpakken van zaken die verbeterd kunnen worden. Dit brengt met zich mee, dat vertegenwoordigers van de partij goed ingevoerd moeten zijn in de lokale samenleving, zich op moeten stellen als volksvertegenwoordiger en over goede contactuele eigenschappen moeten beschikken', zo schrijft de partij. De kandidaatstellingscommissie heeft verder een 'enkelvoudige aanbeveling' gedaan  voor het geval de PvdA als uitkomst van de collegevorming een wethouder zal leveren. Dan is de in Holtien woonachtige Ben Vinke, directeur van welzijnsinstelling WijZ in Zwolle, dé kandidaat.

Op de ontwerp-kandidatenlijSst van de PvdA bezet Henk Siebering uit Wapse de tweede plaats achter lijsttrekker Jan Puper. Henri Jansen uit Wilhelminaoord en Henny Volman uit Diever staan drie en vier op de lijst. Op de lijst staan verder de namen van Klaas Vriend (6, Uffelte), Ben Vinke (7, Holtien), Josien Vriend (8, Dwingeloo), Willy van Dalen-Schoemaker (9, Wapserveen), Tom Griffioen (10, Diever), Benno Reerink (11, Lheebroek) en Ton Spijkerman (12, Wapserveen). De leden van de PvdA stellen op 25 november om 20.00 uur in het Dingspilhuus in Diever de kandidatenlijst definitief vast.