'Opheffing peuterspeelzalen netjes afgerond'

Meppel - De opheffing van Stichting Peuterspeelzalen Meppel Nijeveen is helemaal afgerond. De zogenaamde vereffening gaat de gemeente maximaal 210.000 euro kosten.

In dit bedrag zijn alle sociale regelingen voor het ontslagen personeel van SPMN opgenomen en betalingen van eventueel openstaande rekeningen afgedekt, zo lichtte wethouder Myriam Jansen donderdagavond de eindafrekening toe. In de raadscommissie leefde toch onduidelijkheid over de exact gemaakte kosten bij de harmonisatie.

Wethouder Jansen beaamde dat nog niet alle posten exact bekend zijn. Zo is het nog niet helemaal duidelijk hoe hoog het bedrag is aan oninbare ouderbijdragen. Om ook die kosten te dekken, dient de post onvoorzien. `Die 19.000 euro is voldoende om ook de laatste zaken in de vereffening af te ronden,' verzekerde de wethouder. `Het is de zoveelste stap in het harmonisatieproces,' verzuchtte fractieleider Roelof Pieter Koning van de VVD. Hij maakte duidelijk dat de vereffening van SPMN echt een uitzondering was. `Het is niet de bedoeling dat de gemeente personele maatregelen treft voor een individuele stichting. Nu is het wel netjes afgerond.' De VVD-fractie wilde van wethouder Jansen weten hoeveel gage uit de post Advies aan vereffenaar Wim Urlings betaald is.

Ook oppositiefracties CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 vroegen de wethouder om meer duidelijkheid over de eindafrekening van SPMN. Gert Stam (CU) wilde weten wat het uitstel van de opheffing van SPMN de gemeente gekost heeft. Sandra Wolvekamp (CDA) vroeg helderheid over de financiële afspraken met ASKA Kinderopvang.

De kinderopvangorganisatie en peuterspeelzaalexploitant uit Assen schoot de gemeente begin oktober te hulp bij de opzet van een tijdelijke voorziening voor peuteropvang in Meppel. Er wordt hard gewerkt door de gemeente en het Meppeler basisonderwijs om te komen tot een definitief toekomstplan voor het peuterspeelzaalwerk. Vijf gekwalificeerde peuterleidsters kregen een tijdelijk contract aangeboden door Stichting ASKA en werken bijna allemaal op de locatie waar zij ook werkten voor de opheffing van Stichting Peuterspeelzalen.

Wethouder Jansen gaf donderdagavond in de raadscommissie aan dat met Stichting ASKA en Allio kinderopvang dezelfde financiële afspraken zijn gemaakt als voor Speelwerk Kinderopvang golden. Ware het niet dat Speelwerk zich eind september terugtrok uit het harmonisatieproces. `De tijdelijke voorziening peuteropvang wordt betaald uit het lopende budget. Dat brengt geen extra kosten met zich mee,' aldus Myriam Jansen.

Willie Oldengarm (GroenLinks) verwacht van de wethouder niettemin een overzicht van alle kosten die tot nu toe voor de harmonisatie in de gemeente gemaakt zijn.