Veldzicht wordt psychiatrische kliniek

Balkbrug - Hoewel er nog veel onduidelijk is over de toekomst van FPC Veldzicht kan directeur Gery Molenveld wel zeggen dat de kliniek vanaf 2016 verder gaat als psychiatrisch ziekenhuis.

'Dat betekent dus dat onze populatie bewoners ook drastisch zal veranderen. We houden nog wel een aantal forensische patiënten, maar dat zal slechts een fractie zijn van het huidige aantal. We streven er naar dat de huidige tbs-patiënten hun behandeling zoveel mogelijk af maken naar 2016.'

Molenveld doet zijn uitspraak tijdens de informatieve bijeenkomst over de toekomst van Veldzicht die maandagavond is gehouden en georganiseerd is door de kliniek in samenwerking met de gemeente Hardenberg en Plaatselijk Belang Balkbrug.

'Veldzicht is niet van ons'

Begin dit jaar zag het er nog naar uit de FPC Veldzicht op 1 januari 2016 volledig verlaten zou zijn. ' Maar met alle betrokkenen hebben we ons had gemaakt voor het behoud van de kliniek', zegt burgemeester Peter Snijders. ' Het dorp heeft zich helemaal achter Veldzicht geschaard. Het was een lange weg waar we gezamenlijk hebben opgetrokken. We waren al bezig met diverse organisaties om te kijken wat er met de kliniek zou kunnen gebeuren na de voorgenomen sluiting.'  Maar vanaf het moment dat het goede nieuws kwam is iedereen bij Veldzicht weer druk bezig met de nieuwe invulling. ' Wij hebben toen ook direct Veldzicht aan de directie teruggegeven', zegt Snijders. ' Veldzicht is niet van ons.'

Tijdelijk meer werk

De directie van Veldzicht weet dat het Masterplan en convenant GGZ nog steeds overeind staan. ' Dat betekent dat we fors moeten inkrimpen. We houden zo' n 250 volledige arbeidsplaatsen over, maar proberen daarnaast door in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg tijdelijk meer werk te creëren' , aldus Molenveld. Duidelijk is ook dat er, in ieder geval per 1 januari 2016, ongeveer honderd vreemdelingen in Veldzicht zullen verblijven. Mensen met een ernstige psychiatrische stoornis. ' In eerste instantie gaat het om gesloten opname. De open zetting komt pas later.'  In de komende jaren zal er veel tijd gaan zitten in de transitie, krijgt het personeel bij- en omscholing, gaat een deel van de huidige medewerkers te maken krijgen met het traject Van Werk naar Werk. Ook moeten er aanpassingen gedaan worden aan de gebouwen en het terrein van Veldzicht. ' Het is een hectische periode geweest', vat Henk Hof van PBB de acht achterliggende maanden samen. ' Ook leerzaam en ik geloof dat Balkbrug hier sterker uit is gekomen. 'Hoewel Veldzicht moet inkrimpen ben ik van mening dat er geen 200 banen verloren gaan, maar dat er 250 zijn gewonnen.'