Onderhoud komt op lager pitje in Meppel

Meppel - Het onderhoud aan wegen en openbaar groen op sportparken, industrieterreinen en in de buitengebieden van Meppel wordt vanaf volgend jaar op een lager pitje gezet.

In woonwijken, in de binnenstad en in stads-en wijkparken blijft het groen- en wegenonderhoud op het basisniveau. Toch wordt ook van de burgers in de toekomst meer inzet verwacht bij het onderhouden van hun buurt. Het terugbrengen van het onderhoud moet extra besparingen opleveren.

Niet de vraag ‘hoe vaak’, maar ‘hoe moet de openbare ruimte van Meppel eruit zien’ is vanaf volgend jaar leidend bij het gemeentelijk onderhoud van de openbare ruimte. Dat betekent dat woonstraten, ontsluitingswegen, fietspaden, trottoirs en openbaar groen, waarvan veel Meppelers dagelijks gebruik maken, beter worden onderhouden dan de gebieden waar mensen maar kort verblijven.

Bezuinigen

Door versoberde onderhoudskwaliteit verwacht de gemeente zo'n 400.000 euro te kunnen bezuinigen. Bij het wegenonderhoud resteert nog een ton aan voorgenomen bezuinigingen. Van 2014-2018 is er jaarlijks gemiddeld een bedrag van 1.599.557 euro nodig om - volgens het inwonersgerichte model - achterstallig onderhoud weg te werken en de wegen op niveau te houden.

Op lange termijn (2019 – 2023) is jaarlijks bijna het dubbele bedrag (gemiddeld 2.855.008 euro)  nodig. Dat komt, omdat het naar beneden  schroeven van het onderhoudsniveau na jaren zorgt voor hogere herstelkosten en vroege vervangingen van bestrating, struiken en bomen.

Zelf schoffelen

‘We weten allemaal dat de onderhoudskwaliteit een tandje minder wordt. Het gaat om bezuinigingen’, liet raadslid Jan Jonker (PvdA) weten. Als de gemeente een stap terugzet, wordt van de buurtbewoners iets meer verwacht om de buurt netjes te houden. Jonker: ‘Het is geen schande om zelf eens met een schoffel rond te gaan.’

In Meppel zijn al vijftien buurtprojecten bekend waarbij bewoners zelf hun groene omgeving onderhouden met hulp van de gemeentelijke wijkregisseurs. ‘Het is jammer dat de gemeente bewoners weinig stimulans geeft om hun buurt aan te pakken,’ aldus fractieleider Klaas Neutel. Hij stelde voor een klein deel van het groenbudget vrij te laten besteden door de bewoners, aan ‘leuke dingen in de wijk.’