VVD De Wolden wil meer blauw op straat

Zuidwolde - Geen verdere verhoging van de gemeentelijke belastingen, verlaging van tarieven voor bouwgrond, samenwerken of fusie van scholen en meer blauw op straat.

‘De VVD in de gemeente De Wolden durft te kiezen en gaat als dat nodig is het maken van pijnlijke keuzes niet uit de weg’, aldus het verkiezingsprogramma van de partij. In het programma worden meerdere suggesties gedaan om de lokale economie aan de gang te houden. Zo moet de gemeente voor alle werkzaamheden, van wonen tot wegen en van recreatie tot milieu, lokale bedrijven inzetten om de lokale werkgelegenheid overeind te houden.

De realisatie van snel internet in het landelijk gebied via glasvezel moet in de nabije toekomst gerealiseerd worden.
De VVD is zich bewust van het belang van recreatie en toerisme en ziet dat nog een flinke slag te maken is op het gebied van overnachtingsmogelijkheden. Er komen steeds meer pleziervaartuigen door de Hoogeveensche Vaart, maar in De Wolden ontbreken de aanlegplaatsen. Wat de VVD betreft liggen er nog kansen in de vaarrecreatie, waarbij gedacht wordt aan een mooie aanlegplaats of jachthaven.

Het aanbod van starterswoningen baart de VVD de nodige zorgen. Door het verlagen van de tarieven voor bouwgrond, herverkaveling en inbreidings- en renovatieplannen hoopt de VVD dat er voldoende ruimte komt in alle kernen voor jongeren om te wonen. Dit is van groot belang voor de toekomst van de gemeente De Wolden en de instandhouding van scholen.

De Wolden behoort al jaren tot de veiligste gemeenten van het land, toch bleek het aantal inbraken in de gemeente eind 2013 flink gestegen. De VVD wil graag meer blauw op straat, naast de wijkagenten die nu al een belangrijke rol spelen in de dorpen. Ook moet De Wolden mee gaan doen aan Burgernet.

Op wegen met een vrijliggend fietspad moet een maximum snelheid van 80 kilometer per uur gelden.