Ruinen bijt verkiezingsspits af

Ruinen – Het eerste echte verkiezingsdebat voor de acht politieke partijen in de gemeente De Wolden vindt op dinsdag 4 maart plaats in Ruinen.

Het gebouw van het Opleidingscentrum Bouw BV stelt de arena beschikbaar en de organisatie is in handen van drie organisaties uit Ruinen: Ondernemend Ruinen, Dorpsbelangen Rune en de vereniging Nut en Genoegen.

Het wordt sowieso een drukke week voor de dames en heren politici, want op woensdag en donderdag moeten ze ook alweer in actie komen voor respectievelijk het sportdebat en het debat bij RTV Drenthe in Assen.

Ondernemen

Het lijsttrekkersdebat in Ruinen wordt geleid door journalist Peter Nefkens van Artizzl Media en centraal staat het ondernemen in De Wolden en wat daar allemaal bij komt kijken en uit voortvloeit. Zo wordt gesproken over recreatie en toerisme, de leefbaarheid in een dorp en de burgerparticipatie. Aanvang van het debat is 20.00 uur, maar de koffie staat al eerder klaar.

Op woensdag 5 maart staat de sport centraal in het clubgebouw van voetbalvereniging Zuidwolde. Dit debat wordt georganiseerd door Sport Drenthe, wat deze organisatie ook in andere gemeenten doet. Het doel van de lokale sportdebatten is om de politici en bestuurders van sportverenigingen met elkaar in gesprek te brengen over de kracht van de sport, ook als maatschappelijk thema. Daarbij wordt gekeken naar zaken als eenzaamheid, jeugdzorg, werkloosheid en zorg. Dit debat begint om 19.30 uur en heeft als gespreksthema’s participatie, jeugd, gezondheid en leefbaarheid.

In gesprek met burgers

Een dag later is het de beurt aan RTV Drenthe, dat tussen 16.00 en 17.00 uur een lijsttrekkersdebat uitzendt op radio en televisie. Het debat gaat over twee belangrijke thema’s die in De Wolden spelen. Voor elke gemeente is een specifieke dag uitgekozen. Verder is er ter inleiding van het  gekozen thema een RTVDrenthe-verslaggever op locatie in De Wolden, die met drie betrokken burgers het thema alvast bespreekt.

Het vierde debat staat op dinsdag 11 maart gepland en wordt georganiseerd door Artizzl Media in samenwerking met voormalig welzijnsmedewerker Titus Kok. Dit debat vindt plaats in één van de actieve kleine dorpen van De Wolden, te weten Veeningen. In het grote lijsttrekkersdebat onder leiding van Peter Nefkens komen belangrijke thema’s aan bod, maar wordt uiteraard ook stilgestaan bij de drie voorgaande debatten die mogelijk al tot onderlinge strijd hebben geleid. Dit debat in het Markehuus begint om 20.00 uur.

De zaterdag daarop vindt het slotdebat plaats bij en in de studio van Streekradio. Tussen 12.00 en 14.00 uur krijgen de lijsttrekkers nog eenmaal de kans om de onderlinge verschillen te accentueren. Het wordt ook de dag dat alle partijen de gemeente intrekken om de burgers voor zich proberen te winnen.