‘Levendige stad verlangt meer dan goedkoop parkeren’

Meppel - Roelof Pieter Koning groeide de afgelopen vier jaar in zijn rol als fractieleider. Xander Topma werd - ook voordat de SP hem vorig jaar als lijsttrekker naar voren schoof - als toehoorder gesignaleerd op de publieke tribune in de raadszaal.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor een interview met Roelof Pieter Koning (35), lijsttrekker VVD en Xander Topma (23), lijsttrekker SP.

Eenmaal aan tafel voor een stevig tweegesprek blijkt de traditionele tegenstelling tussen de ‘linkse rakker en een rechtse kakker’ een stuk minder groot dan vermoed.

Door Bert Jansen

Koning: ‘Leuk dat er weer een jong en bevlogen raadslid bij komt. Jongeren brengen veel dynamiek. En hun overtuiging iets te vertellen te hebben, werkt aanstekelijk. Dat klinkt wat belegen voor een 35-jarige. Maar ik zit toch al twaalf jaar in de raad. Reken even terug en je ziet: ik was ook 23 toen ik aan mijn eerste raadstermijn begon. Ik maakte altijd onderdeel uit van een grotere fractie. Aanvoerder Henk Ramhorst legde zijn grote hand vaderlijk op de mijne als ik weer op de knop wilde drukken voor een interruptie. Hij voorkwam dat ik continu aan het woord was. Het is belangrijk dat de groep een raadslid scherp en met beide benen op de grond houdt.’

Topma:  ‘Als de SP nieuw in de raad komt, wacht ons een groot leerproces. Je kunt je voorbereiden wat je wilt,  in de raad begint het echte werk. De hele SP-lijst bestaat uit nieuwelingen. Louise Smit brengt trouwens wel veel politieke ervaring mee uit de Provinciale Staten. Standpunten en meningen vormen we voor een deel ook gaandeweg de raadsperiode.  Met de kont tegen de krib, maar we dragen ook oplossingen aan. De VVD zegt direct waar het op staat. Dat waardeer ik. Er wordt al genoeg geneuzeld en om zaken heen gedraaid. We mogen het oneens zijn, maar bij de VVD weet je tenminste waar je het over oneens bent. Een aantal keuzes had de SP anders gemaakt. Er werd matig gecommuniceerd met maatschappelijke partners. Het uitstallingbeleid had samen met de winkeliers opgesteld moeten worden. Zo waren de vele voorstanders van nieuw beleid ook voorstander gebleven.’

Op afstand

Koning: ‘Die houding op het Stadhuis herken ik. Het college staat wel eens te veel op afstand. Juist in de komende jaren, wanneer we de kracht en kennis van de samenleving keihard nodig hebben, moet het gemeentebestuur signalen uit de samenleving beter oppakken. Overigens zie je dat zodra het duidelijk is waar de pijn komt mensen in beweging komen. Het allereerste bezuinigingsvoorstel had Scala de nek omgedraaid. De raad heeft na het maatschappelijk protest een mildere bezuinigingsvariant ingebracht. Dan nog blijft de vraag: Kan de gemeente het ooit goed doen in tijden van bezuinigingen?’

Topma: ‘De zorgen over het financiële beleid deel ik. We moeten niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Daar wordt niemand beter van, zeker niet de mensen die nu al in de knel zitten. Om niet de OZB te moeten verhogen, zou de gemeente zich de komende vier jaar moeten concentreren op kerntaken. De kast met projecten kan voorlopig dicht.’

Koning: ‘Dus ook geen fietstunnel  Ezinge? Want die gaat 10 miljoen kosten. De kast is al leeg, ambities zijn verlaagd en plannen versoberd. Als de gemeente vier jaar langs niks meer onderneemt en nergens in investeert dan is dat de dood in de pot. Dat betekent stilstand. Meppel moet blijven vernieuwen om interessant te blijven. Parkeervoorzieningen, toegangswegen, openbare ruimte in de wijken zijn nodig als je nieuwe inwoners en bedrijven wilt lokken en toeristen en publiek wilt ontvangen. Anders gaat de stad op slot en wordt Meppel een forensenstad. Alleen aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen.’

Topma: ‘Waarom zouden goede zorgvoorzieningen, de muziekschool en de schouwburg geen argumenten zijn om je in Meppel te vestigen? Een fatsoenlijk sociaal vangnet en een kleurrijk cultureel leven geven vertrouwen in een stad. Meer dan dat je overal kunt parkeren. Overigens valt het op dat winkeliers helemaal niet zo tevreden zijn over het gemeentebestuur. De parkeertarieven gingen omhoog en mensen doen boodschappen in Staphorst, omdat het daar gratis of achteraf parkeren is.’

Kernthema’s

Beide lijsttrekkers blijken in verkiezingstijd de boer op te gaan met een plan voor variabele parkeertarieven en meer parkeerterreinen met automaten voor achteraf betalen.  Wat zijn volgens Topma en Koning de komende vier jaar nog meer onvermijdelijke investeringen en kernthema’s?

Koning: ‘Het toegankelijk houden van de stad houdt - naast natuurlijk de drie transities Jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet - de gemeente de komende jaren flink bezig. De  aansluiting van Nieuwveense Landen met het centrum bijvoorbeeld. Ook investeringen in de openbare ruimte van Koedijkslanden en Oosterboer en de invulling van lelijke open plekken aan de Vledderstraat en de Gasgracht maken Meppel aantrekkelijker. De gemeente moet vooral de kansen pakken als er initiatieven uit de markt komen.’

Topma: ‘Het is hoog tijd dat de wachtlijst voor een betaalbaar huis wordt bekort. Leegstaande panden kunnen verbouwd worden tot sociale koop- en huurwoningen. De gemeente kan die taak oppakken waar Woonconcept het laat liggen. De gemeente Assen weet zelfs rendabele nieuwbouw te realiseren voor haar inwoners.’

Woonconcept

Koning: ‘ Is dat dan een kerntaak? De gemeente als projectontwikkelaar? Betaalbare woningen bouwen is aan de projectontwikkelaars. De markt trekt aan en als er vraag is naar betaalbare woningen dan komen die er ook wel.’

Topma: ‘Ik heb daar minder vertrouwen in. Allereerst zou Woonconcept aan zijn belofte gehouden moeten worden. De corporatie zou blijven investeren in de bestaande woningvoorraad. Nu krijgen de bewoners in Haveltermade bericht dat de geplande renovatie van huizenblokken voorlopig ook niet doorgaat.’

Koning: ‘Woonconcept investeerde in het verleden miljoenen in de Haveltermade, waar iedereen dolblij mee was. De verhoudingen tussen de corporatie en de gemeente moeten worden hersteld, zoals die ooit was. Het nieuwe college gaat wat mij betreft zo snel mogelijk met Woonconcept in gesprek om alle pijndossiers en juridische geschillen van tafel te krijgen. In Steenwijk en Hoogeveen investeert de corporatie wel. In Meppel werkten de verschillen van inzicht verlammend. Deze onenigheid mag de sociale woningbouw in Meppel niet nog eens vier jaar in de weg staan.’

Lees ook: ‘Nieuwveense Landen is een niet te keren olietanker’


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!