Noodzaak fietstunnel duidelijk maar financiering blijft probleem

Meppel – RTV Drenthe hield dinsdagmiddag in hun eigen studio een debat met alle lijsttrekkers van Meppel. In het debat werden verschillende punten aangehaald zoals de fietstunnel en Meppel moet meer met Overijssel gaan samenwerken.

Voorlopig wil geen enkele partij concrete uitspraken doen met wie ze na de verkiezingen graag willen gaan samenwerken.  

Een van de stellingen die tersprake kwamen was: ‘Er moet een fietstunnel komen naar Onderwijspark Ezinge.’ Na de eerste ronde was het duidelijk; alle lijsttrekkers, behalve die van het CDA, willen een fietstunnel. Alleen is de vraag hoe deze gefinancierd gaat worden.

Sandra Wolvekamp van het CDA: ‘Wij gaan geen cadeautjes weggeven in verkiezingstijd. Er is geen geld voor een tunnel. Een brug zou voor ons een goed alternatief zijn. We zijn niet tegen een tunnel naar het Onderwijspark, er moet alleen wel geld voor zijn.’

‘We hebben bewust geknipt in de plannen van het Onderwijspark’, aldus Peter de Vries van Sterk Meppel. ‘Dit deden we omdat het plan in miljoenen steeds met miljoenen omhoog ging. De Vleddertunnel is goed, het probleem is minder groot dan wordt aangegeven.’

Vincent Veldhorst van de D66, ‘Het geld van Meppel is op, waarom moet er dan een tunnel komen? Meppel heeft zelfs geen reserves meer. Dit probleem zagen we veel eerder aankomen en toen hebben we bepaalde beslissingen genomen. Waarom bouwen we wel een parkeergarage maar geen fietstunnel?’

‘Meppel moet maximaal drie miljoen zelf uitgeven aan die tunnel,’ aldus Koos de Vos van de PvdA. ‘We zijn in gesprek met de provincie en Prorail, misschien dat deze partijen mee kunnen doen met de financiering. Iedereen voorspelt dat de fietsers straks door de voetgangerstunnel bij het station gaan. Dat gaat niet gebeuren, de tunnel wordt zo gemaakt dat er geen fietser doorheen kan.’

‘Meppel moet meer gaan samenwerken met de Provincie Overijssel’, was een andere stelling die ter sprake kwam.

Roelof Pieter Koning van de VVD vindt dat daar de kansen van Meppel liggen. ‘Het moet duidelijk zijn waar je wel en niet voor gaat. In Overijssel liggen mooie economische kansen voor Meppel.’

‘Je kan het ook anders bekijken, Meppel is de poort van Drenthe’, aldus Peter de Vries van Sterk Meppel. ‘We moeten voorkomen dat we luchtballonnen de politiek in helpen. Mooi voorbeeld is dat sommige mensen vinden dat de gemeenteraad er meer aan moet doen om het ziekenhuis in Meppel te houden. Daar kunnen wij als gemeente niks aan doen! Dat ligt bij de zorgverzekeraars.’

De SP vindt ook dat er economische kansen in Overijssel liggen. Groen Links wil niet zomaar alles aannemen. ‘Je moet wel goed naar de belangen voor Meppel blijven kijken’, aldus Hans Kuipers.