‘Zorgtaken en fietstunnel zorgen voor politiek vuurwerk’

Meppel - Koos de Vos groeide op in de Haveltermade en woonde 12 van zijn 61 jaren buiten Meppel. Sandra Wolvekamp – Bloemert bleef Meppel altijd trouw. Zij vond haar hele leven huis en haard aan de rand van de Meppeler binnenstad.

De gemeentelijke schatkist bleek meestal in het midden te staan als het CDA-raadslid en de PvdA-wethouder in de raadszaal hun degens kruisten. Wat hebben zij nog meer te bespreken over hun beider geboorteplaats, nu De Vos en Wolvekamp eens recht tegenover elkaar zitten?

De Vos: ‘Vier jaar geleden kwam Sandra nieuw in de gemeenteraad met een verfrissend geluid, een jonge dame met financiële deskundigheid. Dat viel wel op in een raad waarin veel, al wat bedaagde heren spraken. Het raadswerk van de CDA-fractie was wat mij betreft te weinig bestuurlijk. Op dossiers als Nieuwveense Landen toonde het CDA vaak niet de distantie om bepaalde voorstellen neutraal te beoordelen. Natuurlijk verwachtte ik het CDA als oppositiepartij, maar het echt constructief meedenken heb ik bij jullie gemist.’

Wolvekamp:  ‘Voor Nieuwveense Landen presenteerde onze fractie samen met D66 het rapport Twynstra Gudde, waarin naar nieuwe mogelijkheden voor het grondgebruik wordt gezocht. Tegenover het exploitatievoorstel De Plataan stelden we een complete motie voor nieuwbouw van de Niermanschool. Natuurlijk, laat een oppositiepartij vaker een tegengeluid en een kritische noot horen, maar we denken ook mee. Vanuit PvdA wordt veel raadswerk van het CDA af gedaan als : och, dat roepen jullie nu eenmaal omdat je in de oppositie zit. Die reflex zie ik niet bij de twee andere coalitiepartners.’    

Wolvekamp: ‘Verbaasd was ik. Gezien zijn achtergrond vermoedde ik bij Koos een voorliefde voor de portefeuille financiën; een wethouder die zich helemaal thuis voelde in geldzaken. Maar de cijfertjes lijken hem soms helemaal niet zo te boeien. Koos moest wel eens een antwoord schuldig blijven. Dat vond ik jammer. Terwijl andere onderwerpen juist verrassend goed bij hem bleken te passen. Dan zagen wij een enthousiaste wethouder, die zijn dossiers beheerste en hoofdlijnen, details en keuzes prima wist te verwoorden. Wethouder De Vos maakte zichtbaar een zoektocht naar zijn rol.

De Vos: ‘Toen het huidige college gevormd werd, bleek dat niemand financiën wilde hebben. Het is  een technische portefeuille, ingebed in vaak historisch gegroeide boekhoudregels die met de werkelijkheid niks te maken hebben. Financiën zijn vaak de uitwerking van andere - veel belangrijkere - maatschappelijke dossiers. Acht jaar geleden werd ik benaderd voor een plek in de PvdA-fractie, inderdaad ook omdat ik werkte bij de FIOD. Niet vanwege mijn financiële achtergrond, maar omdat Ton en Myriam er helemáál geen affiniteit mee hadden, kreeg ik vier jaar geleden financiën. Voorliefde is dus wat anders. Het afvalbeleid en sport: die dossiers heb ik destijds naar me toe gehaald.’

In de raadzaal ging hun debat meestal het financieel afboeken van bouwgrond, over reservepositie en schuldenlast. Als inwoonster van Meppel ondervindt Sandra Wolven evengoed de gemakken (en ongemakken) van ander gemeentelijk beleid, waar Koos de Vos vierkant achter staat. Ook haar grijze container wordt maar één keer in de maand geleegd.  

Wolvekamp: ‘Ik was nooit een groene, wollen sok, maar met afvalscheiding heb ik absoluut geen moeite. Glas, keuken- en tuinafval  en kunststof houden we apart. Vleesbakjes omspoelen gaat me nog te ver, die gaan nog in de grijze bak. We zijn thuis weliswaar met zijn tweeën, maar die container krijgen we van z’n leven niet vol binnen een maand. Tenzij we hebben geklust. Van mijn buurtgenoten hoor ik wel eens: ‘Zijn ze helemaal van de ratten besnuffeld op het Stadhuis. Mensen storen zich vooral aan de uitwassen van het nieuwe afvalbeleid: de rommel naast de nieuwe ondergrondse containers. Het plastic dat in de struiken hangt, voordat het wordt ingezameld. Dan denk ik ook: Gatsie, dit werkt dus niet. Hier wordt Meppel niet schoner van. Dat kun je niet afdoen met:’ Los het zelf maar op in de buurt’

De Vos: ‘Er zijn veel stappen gemaakt en nog te maken in ons afvalbeleid.. De worsteling met afval zoals andere gemeenten die maakten, hebben wij niet gekend. Wat er nu met het plastic gebeurt, is inderdaad dramatisch. We gaan daarom ook met de klachten over bijgeplaatst huisvuil en rondwaaiende zakken plastic aan de slag. We ruimen het afval op en proberen te achterhalen van wie het afval of plastic is. Het is nog anderhalf jaar doorbijten. Als de grijze container straks voor het plastic beschikbaar is – omdat iedereen zijn restafval in ondergrondse containers kwijt kan – dan hoeft het plastic  niet meer in bomen te hangen.’

Ervaart burger Koos de Vos ook de politieke hand van raadslid Sandra Wolvekamp c.s.  in zijn dagelijks leven?
De Vos: ‘Nee. Wij politici hebben de neiging onze invloed en de impact van onze besluiten te overschatten. De Plataan? Een discussie voor de incrowd en de krant. Mijn moeder, vaak mijn politieke referentiepunt, snapt niks van dat verhaal. Het gaat haar om rommel in de straat, over goede thuiszorg.

Mijn moeder woont nog zelfstandig, maar het is de vraag of dat over vijf jaar nog zo is. Kan ze straks desondanks blijven wonen in haar buurtje of moet zij verhuizen? En bestaat het verzorgingshuis dan nog? Ik hoop dat de politiek en media straks zorgvuldig omgaan met de invoering van nieuwe zorgtaken in de gemeente. Ik vrees dat er vaak sprake zal zijn van incidentenpolitiek en –journalistiek. ‘

Wolvekamp: ‘Op incidenten kun je geen beleid maken. We moeten niet in een reflex schieten en nieuwe regels maken. Maar de komst van jeugdzorg als gemeentelijke verantwoordelijkheid is belangrijk genoeg om heel kritisch te volgen.  De zorg gaat de komende vier jaren ongetwijfeld veel tijd vragen van de raadsleden en voor politiek vuurwerk zorgen.’

De Vos: ‘ Behalve de nieuwe gemeentelijke zorgtaken gaat - heel plaatselijk -  de fietstunnel Ezinge natuurlijk weer spelen. De tunnel waarvoor een collegevoorstel lag, maar die alle partijen – behalve het CDA – te duur vonden.  Er zal weer politieke discussie ontstaan over waar de tunnel moet liggen en wat hij mag kosten.’

Wolvekamp:  ‘Zes miljoen euro is het bedrag dat wordt genoemd. Is dat geld dan nu wel?

De Vos: ‘De mogelijkheden worden behoorlijk vergroot als de provincie en ProRail een behoorlijke bijdrage willen doen. Meer dan de halve ton die de spoorwegbeheerder nu wil bijleggen. In verkiezingstijd doen Meppeler lijsttrekkers voorkomen alsof de nieuwe fietstunnel er volgende week ligt, als iedereen maar hard genoeg ‘ja’ roept. Dat vind ik te gemakkelijk.’

Lees ook: ‘Levendige stad verlangt meer dan goedkoop parkeren’ en ‘Nieuwveense Landen is een niet te keren olietanker’