Humor en gif in debat

Veeningen – Lijsttrekker Jan ten Kate knikte constant instemmend op de momenten dat de VVD aan het woord was. Dat was eerder deze week een constatering van één van de aanwezigen bij het Artizzl lijsttrekkersdebat in het dorpshuis van Veeningen.

De opmerking werd met een glimlach door de GB-man ontvangen en bracht de nodige humor.

Dat was stevig begonnen toen Jaap Wiechers (ChristenUnie) en Ab Bruintjes (DaadKrachtig De Wolden) in de eerste ronde de degens met elkaar kruisten over het thema ‘regionale samenwerking of samenvoeging’. 

Bruintjes is er nog steeds van overtuigd dat De Wolden uiterlijk in 2018 opgaat in een grotere gemeente, maar werd er in een pittige discussie door Wiechers aan herinnerd dat in de jaren negentig, met dank aan de massale acties van inwoners van de plattelandsgemeenten, er toch een gemeente De Wolden kwam.

Wiechers is zelf overigens geen voorstander van samenvoeging van de ambtelijke organisaties van De Wolden en Hoogeveen, wel van samenwerking.

Albert Haar (D66) ziet meer in een bestuurlijke fusie met meerdere gemeenten, dus met naast Hoogeveen bijvoorbeeld Meppel en Westerveld erbij. Haar keek niet over de grens, Jan ten Kate wel. In zijn ogen zijn samenwerkingsverbanden met verschillende partners een goed alternatief voor herindeling, waarbij Ten Kate ook over de provinciegrens heenkijkt.

Voor de PvdA is de bestuurlijke samenwerking met Hoogeveen nog niet aan de orde, omdat die onvoldoende is uitgewerkt. Het is voor Kees de Rijk een vraag waarom zo vast wordt gehouden aan de datum van 1 januari 2015.

Albert Haar en Erik Verheijen (GroenLinks) gingen met elkaar in debat over de vraag of al die plannen in verkiezingsprogramma’s serieus genomen moeten worden, of dat het maar losse flodders zijn.

D66 stelt een onderzoek voor naar een rotonde op de kruising Steenbergerweg – Hoofdstraat – Meppelerweg. Haar verweet Verheijen nauwelijks tot geen plannen in het programma te hebben, terwijl een verkiezingsprogramma daar bij uitstek geschikt voor is.

In het debat tussen Henk Lammers (CDA) en Jan ten Kate ging het over het nut te stemmen op een lokale partij als Gemeentebelangen, vooral omdat het beleid en het geld vanuit Den Haag komen.

Ten Kate stelde vast dat hij in zijn mobiele telefoon ook vele nummers van politici in Den Haag heeft staan. ‘Maar dan wel van verschillende partijen’, beet hij zijn opponenten toe.

Mirjam Pauwels (VVD) en Kees de Rijk debatteerden na de pauze kort over de stelling dat twee wethouders in De Wolden wel genoeg zijn. Na de verkiezingen blijft 2,4 fte aan wethouders over voor het college in plaats van de drie fulltimers van nu. Drie wethouders van 0,8 fte lijkt een optie, maar het zou ook maar zo anders kunnen. Wel werd opgemerkt dat, gezien alle taken in het sociaal domein die op de gemeente afkomen, alleen daar al wel één fulltime wethouder voor nodig kan zijn.

Meer actueel nieuws over de verkiezingen en een stemwijzer is te vinden op de speciale website: http://dewolden.kiest.nu/