Progressief Westerveld pleit voor Vrijwilligersacademie

Havelte - Leden van Progressief Westerveld bezochten zaterdag in het kader van De Landelijke Dag van Zorg en Welzijn dorpshuis De Veldkei in Havelte.

Tijdens het Vrijwilligerscafé ging het Servicepunt Vrijwilligerswerk in gesprek met vrijwilligers. De lijsttrekker van Progressief Westerveld, Jan Langenkamp was onder de indruk van de betrokkenheid van de vrijwilligers: "Deze mensen zijn erg gemotiveerd om zich in te zetten en mede door hun inzet worden dorpen en wijken leefbaar."

Uit het gesprek met de vrijwilligers bleek eens te meer hoeveel kennis en ervaring er is onder de bewoners van Westerveld. Progressief Westerveld wil graag dat er een Vrijwilligersacademie komt om beter gebruik te maken van die kennis. Vrijwilligers kunnen hier trainingen en cursussen volgen, bijvoorbeeld op het vlak van bestuursfuncties of zorg.

Jan Langenkamp:" Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. Dit is het motto van Welzijn MensenWerk en daar zijn wij het van harte mee eens. We moeten de vrijwilligers dus zo veel mogelijk steunen."

Progressief Westerveld ziet de Vrijwilligersacademie als een belangrijke vraagbaak en ondersteuning voor vrijwilligers.