‘Laat Legoland maar komen’

Zuidwolde – Met een finale krachtsinspanning hebben de partijen in De Wolden zaterdag de verkiezingscampagne min of meer afgesloten.

Tot woensdag wordt uiteraard nog wel steun van de kiezers gevraagd, maar het debat bij Streekradio en StreekTV en de vele activiteiten op deze dag waren de finale.

Het aantal gekleurde jasjes in De Wolden was groot en de een trakteerde op taarten, de ander deed het met ballonnen en flyers. Om twaalf uur zat iedereen in een volgepakte studio van Streekradio in Zuidwolde om nog eenmaal thema’s voorbij te horen komen, die de afgelopen weken al eens eerder ter discussie werden gesteld.

Dorpshuizen, zwembaden, samenwerking met Hoogeveen en burgerparticipatie. Het leverde wel aardige kreten op van de lijsttrekkers. Zo ziet Jaap Wiechers van de ChristenUnie het helemaal niet zitten dat vrijwilligers de ontmoetingscentra de Havezate in de Wijk en de Boerhoorn in Zuidwolde gaan runnen. ‘Waar vaart dat schip met vrijwilligers?’

Albert Haar (D66) vertrouwde zijn tegenstander in het 1-op-1-debat toe dat dorpshuizen in grotere kernen minder van belang zijn, omdat daar al andere voorzieningen zijn. Ab Bruintjes van DaadKrachtig De Wolden denkt dat er binnen de begroting best ruimte is om geld voor de voorzieningen vrij te maken. Op de vraag van Henk Lammers (CDA) welke subsidies er dan uit moeten, gaf Bruintjes droog als voorbeeld ‘de 9.000 euro voor het Drentse schaap’.

Tweede stelling was dat inwoners niet teveel hulp van de gemeente kunnen verwachten. Mirjam Pauwels (VVD) stelde vast dat er een veel te groot beroep wordt gedaan op voorzieningen van de gemeente. Mede met behulp van keukentafelgesprekken moet duidelijk worden wat mensen écht nodig hebben. Kees de Rijk (PvdA) vond dat Pauwels een sociaal gezicht heeft. ‘Maar er zijn nog niet veel moeilijke dossiers geweest.’

Erik Verheijen (GroenLinks) zei dat grotere middenstanders mee moeten helpen om parkeerproblemen op te lossen, zoals in de Wijk. Jan ten Kate (Gemeentebelangen) steekt in op overheidsparticipatie. ‘De burgers hebben plannen, onder meer in Dorpsvisies. Dat moet de gemeente honoreren.’ ‘Maar wat als er honderd plannen worden ingediend en er maar voor vijftig geld is’, vroeg Albert Haar. ‘Je moet altijd keuzes maken, eerst kijken wat de inzet van de mensen zelf is’, reageerde de GB-man.

Wat er verder bij mag komen in de gemeente? Van een forse dagattractie (GB), windmolens langs de A28 (Erik Verheijen, GroenLinks), een gemeenteloket in elk dorp (DKN) tot ‘laat Legoland maar komen’ (CDA). Het was voor Verheijen een opstapje naar het thema economie, waar hij een lans brak voor groene economie, zoals de wind- en zonne-energie in Duitsland. ‘En natuur kan veel geld opleveren, de Veluwe levert per jaar honderd miljoen op.’ ‘We moeten ervoor zorgen dat mensen geld achterlaten’, wist Ten Kate. ‘De Wolden is groot door z’n kleinschaligheid’, vond De Rijk.

Doe ook de stemwijzer op: http://dewolden.kiest.nu/


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!