Debat bij Dingstede trekt volle zaal jongeren

Meppel - Dat de jeugd zich massaal afwendt van de politiek berust op een vooroordeel. Scholieren van CSG Dingstede stonden gisteravond garant voor een uitstekend verzorgde verkiezingsbijeenkomst in de sfeervolle aula van de middelbare school.

De juridisch geschoolde gespreksleiders Joan van de Poll en Rob Hofland, oud-leerlingen van Dingstede, hielden de kemphanen goed in bedwang. Het werd een enerverend debat waarin de tegenstanders elkaar over het algemeen lieten uitpraten, een fatsoensnorm die tijdens het landelijke debat op tv met voeten werd getreden.

In het Dingstededebat was er ook ruimte voor humor. Rob Hofland overhandigde de volgens de leerlingen beste debater, Vincent Veldhorst van D66, een kleine overwinningsbeker. Meer geld was er niet beschikbaar bij Dingstede, waar 'in Meppel een groot deel van het onderwijsbudget bestemd is voor het Onderwijspark'.

De financiering van de fietstunnel naar de Ezingebuurt, geschatte kosten voor de gemeente ruim drie miljoen euro van de in totaal 5,6 miljoen, is een heikel onderwerp. Koos de Vos van de PvdA deed de suggestie de parkeertarieven met tien tot vijftien cent te verhogen. Dat levert extra geld op waarvan de rentelasten voor de tunnel kunnen worden betaald.

In de overgangsperiode, als de scholieren massaal richting Ezinge fietsen, worden tijdelijke maatregelen genomen, zoals het plaatsen van tourniquetspoortjes bij de ingang van de trappen richting perrons. Dat belemmert een collectief gebruik van de tunnel door fietsers.

De vraag is of er met de VVD te praten valt over een verhoging van de parkeertarieven, gelet op leegstand van winkels. Roelof Pieter Koning kaartte in de debatten aan dat klanten Meppel mijden en naar parkeervriendelijker plaatsen in de omgeving gaan.

Volgens De Vos blijkt uit onderzoek dat tarieven niet doorslaggevend zijn, maar de sfeer van een stad. Misschien niet voor Meppelers, aldus een bezoeker, maar wel voor inwoners uit de omgeving die naar andere plaatsen gaan waar parkeren (deels) gratis is.

Zorg, verbod van coffeeshops, waarvoor in de Meppeler raad geen meerderheid bestaat, en een falend toezicht op de nieuwe regels voor drankgebruik kwamen via stellingen aan de orde. En een inkijkje in door de gespreksleiders afgedwongen voorkeuren.

Daarbij gaven Sterk Meppel en de PvdA een voorkeur voor voortzetting van de huidige coalitie in Meppel. Coalitiegenoot VVD die op de bres staat voor een nieuwe bestuursstijl, deelde een plaagstootje uit naar de huidige partners en noemde met een voorkeur voor CDA en D66.