VIDEO: SP is de grote winnaar in Meppel

Meppel - Nieuwkomer SP is met 10,4 procent van de uitgebrachte stemmen de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen in Meppel. De partij komt met twee zetels in de raad.

Alle stemmen zijn nu geteld. De opkomst in Meppel bedroeg 58,4 procent. Dat is hoger dan vier jaar geleden. In Meppel kon op 23 locaties worden gestemd.

Sterk Meppel is met 22,1 procent van de stemmen de grootste fractie gebleven. In 2010 kon de partij rekenen op 23,9 procent van de uitgebrachte stemmen.De partij keert met zes zelels terug in de raad.

De VVD verloor aanzienlijk, van 20 procent naar 15,9 procent, maar blijft de tweede partij. Wel levert de partij een zetel in: van vijf naar vier.

Fors verlies was er ook voor de PvdA: van 19,6 procent naar 13,4 procent. De partij keert met drie drie zetels terug in de raad.

Het CDA hield het verlies uiteindelijk beperkt: van 13,.1 procent naar 12,4 procent, goed voor drie raadszetels..

D66 steeg van 8 procent naar 10,5 procent en levert twee raadsleden.

Winst was er ook voor de ChristenUnie: van 7,8 procent naar 10,3 procent. Nadat vier jaar geleden een tweede zetel op één stem werd gemist, is er nu voldoende draagvlak voor twee zetels.

GroenLinks zag de aanhang slinken: tegenover 7,3 procent in 2010 staat nu een percentage van 5,1 procent. Dat betekent één raadszetel.

Op dit moment  wordt gekeken naar de verdeling van de restzetels.