Peter de Vries treedt af als fractievoorzitter SteM

Meppel - Peter de Vries treedt per direct terug als fractievoorzitter van Sterk Meppel. Reden voor het vertrek is het gebrek aan steun binnen de nieuwe fractie voor zijn voorstel naar een andere kandidaat-wethouder dan Myriam Jansen op zoek te gaan.

'Als fractieleider moet je een werkbare relatie hebben met de wethouder uit eigen gelederen en die zie ik helaas niet meer.', aldus De Vries.

De Vries zou als fractievoorzitter deelnemen aan de coalitieonderhandelingen.

Dit betekent niet dat Peter de Vries de SteMfractie verlaat. 'Als gewoon raadslid namens Sterk Meppel zal ik me blijven inzetten voor de idealen van mijn club. Maar in die positie kan ik me zelfstandiger opstellen dan als fractievoorzitter.', zegt De Vries.