Nieuw bergingsgebied beschermt Meppel tegen wateroverlast

Meppel - Waterschap Reest en Wieden richt de natuurgebieden ten noorden van Meppel in als waterbergingsgebied. Als na extreme regenval wateroverlast dreigt in Meppel kan in dit gebied 655.000 m3 water vastgehouden worden.

Zo krijgen natuurgebied Engelgaarde, het Meppeler Wandelbos en aanpalende landbouwgrond de komende jaren een extra functie voor Meppel en omstreken. De gemeente Meppel draagt 35.000 euro bij aan de inrichting van het waterbergingsgebied Engelgaarde.

Het waterschap koopt eerst een perceel aan in het natuurgebied, dat de gemeente na inrichting overneemt van het waterschap. Het gebied van Engelgaarde ligt aan de noordoostkant van Meppel in de hoek langs de A32 en de N375. De provincie Drenthe heeft het gebied aangewezen als waterbuffer.

Meerdere keren onder water

In een deel van het gebied (Wandelbos en de gronden van Stichting Engelgaarde rond de recreatieplas) beweegt het waterpeil straks mee met dat van de Wold Aa. Waarschijnlijk meerdere keren per jaar loopt dit gebied onder water.

De agrarische gronden aan de oostkant worden ingezet als zogenaamde 'gestuurde berging'. Dit betekent dat het waterschap alleen als dit echt nodig is gebruik maakt van deze berging. Die situatie doet zich gemiddeld eenmaal in de 100 jaar voor.

De wateroverlast van 1998 is voor de provincie en het waterschap aanleiding geweest om gebieden aan te wijzen als waterbergingsgebied. De klimaatverandering maakt dat het nodig is om gebieden in te richten waar tijdelijk water kan worden geparkeerd. Technische maatregelen, zoals dijkverhoging en extra gemalen, kunnen volgens de initiatiefnemers Meppel niet meer voldoende beschermen tegen wateroverlast.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!