Coalitieakkoord Westerveld krijgt vorm

Diever - Het coalitieakkoord van de politieke partijen in de gemeenteraad van Westerveld krijgt steeds meer vorm. De coalitiepartijen hebben hun speerpunten inmiddels vastgelegd. Binnenkort volgen gesprekken met de overige partijen.

De VVD, CDA en PvdA hebben de punten die voor hen belangrijk zijn in het coalitieakkoord vastgelegd.

De komende week vinden gesprekken plaats met de andere vier partijen in de gemeenteraad: Progressief Westerveld, Gemeentebelangen, DSSW en Sterk Westerveld om helder en concreet te krijgen welke punten voor hen niet mogen ontbreken.

Op basis van die informatie stellen de drie coalitiepartijen het coalitieakkoord op.