Meppeler coalitie gaat met grote ambitie aan de slag

Meppel - De nieuwe club wethouders heeft zich zaterdagmiddag gepresenteerd. Terugkijken naar de verbroken samenwerking met SteM deed formateur Koning niet meer.

Met wethouder Henk ten Hulscher (CDA) op financiën en cultuur, Roelof Pieter Koning (VVD) op verkeer en vervoer, wonen en het centrum, Koos de Vos (PvdA) op jeugd, onderwijs, sport en een project als de fietstunnel en Gert Stam (ChristenUnie) op maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn en integratie gaat de nieuwe coalitie met grote ambities van start. Bij de presentatie van het coalitieakkoord zaterdagmiddag in een benauwd bovenzaaltje van Café Murphy's somde formateur Roelof Pieter Koning een groot aantal wensen op. Een heel grote wens kan vooralsnog niet direct worden verwezenlijkt. De ervaringen dit jaar van het fietsverkeer van scholieren naar het nieuwe Onderwijspark worden bestudeerd om begin 2015 een definitief besluit te nemen. Voorlopig is er geen geld voor.

Gericht investeren

Ondanks de kortingen op het sociaal domein na de decentralisatie van rijk naar gemeenten verwacht het nieuwe college voldoende geld voorhanden te hebben om gericht te investeren. Dat moet onder meer gebeuren in het overgangsgebied tussen binnenstad en Nieuwveense Landen, zeg maar het voormalige Murris-terrein. Bij het uitvoeren van de nieuwe taken wordt maatwerk geleverd en staat de individuele zorgbehoefte en niet het aanbod centraal. De mate van zorg kan in vergelijking met de huidige situatie verminderen. Dan moet wel mantelzorg aanwezig zijn, luidde de toelichting zaterdagmiddag. Onzekerheid over de beschikbaarheid van zorg moet worden weggenomen, aldus Koos de Vos.

Haven is economische speerpunt

De Meppeler haven is een economischer speerpunt en moet in overleg met Staphorst worden uitgebreid. Als daarbij natuurwaarden worden getroffen, moet er elders compensatie worden gevonden.
Formateur Koning hamerde op een nieuwe bestuursstijl, zowel voor bestuurders als ambtenaren. Daarmee had hij geen kritiek op het vorige college, verduidelijkte hij desgevraagd. Zo heeft ook wethouder Koos de Vos dat niet opgevat. Centraal punt is dat de samenleving verandert en dat het college daarop in gesprek met de samenleving moet inspelen. Het regels moet minder worden. De titel van het coalitieakkoord is op nieuwe verhoudingen gestoeld: 'Met de samenleving'.
De ChristenUnie maakt na de periode Rinus Scholtus weer deel uit van het college. De ChristenUnie had in de campagne gehamerd op de fietstunnel, maar kreeg voorlopig haar zin niet, hoewel Gert Stam er wel op rekent dat de tunnel in de praktijk noodzakelijk blijkt. De vier wethouders beklemtoonden dat er sprake is van compromissen. Zo is het aantal koopzondagen geheel volgens wens van de ChristenUnie niet uitgebreid, maar de koopzondagen voor supermarkten en perifere detailhandel is niet meer aan beperkingen onderhevig. Het aantal seksinrichtingen, verkooppunten van softdrugs en gokhallen wordt niet uitgebreid.
Het college gaat in de slag met de provincie om de beschikbare voorraad bedrijfsterreinen uit te breiden. In het centrum is zowel oog voor de bereikbaarheid van het autoverkeer als voor de fietsers en de voetgangers. Er komt een aantal voetgangersoversteekplaatsen op de binnenring. Terreinen als het Vledder, de Kromme Elleboog, de Vledderstraat en het Gamma-terrein worden onder regie van wethouder Roelof Pieter Koning, de eerste loco-burgemeester, ontwikkeld.

Lastenverlichting voor de burger

Het tarief voor rioolrecht en de afvalstoffenheffing zullen de komende jaren dalen. Een deel van deze lastenverlichting wordt bij de burger weggehaald voor een verhoging van de onroerendzaak belasting, maar het nettoresultaat blijft voordelig voor de inwoners, benadrukte Koning in overeenstemming met de liberale verkiezingsbelofte van lastenverlichting.
Hij zei verder dat de relatie met Woonconcept moet worden verbeterd. Een aantal langlopende dossiers moet onder leiding van Koning worden afgerond. Hij wordt verantwoordelijk voor Nieuwveense Landen, Henk ten Hulscher voor de ontwikkeling van het Bleekerseiland en de ontwikkeling van een jachthaven. Als verantwoordelijk bestuurder voor toerisme en recreatie moet hij de realisering van een hotel bevorderen.
Koos de Vos gaat het opknappen van Koedijkslanden en de Oosterboer coördineren. Burgemeester Jan Westmaas blijft verantwoordelijk voor wettelijke taken als openbare orde, veiligheid en verder onder andere voor economische zaken en personeel en organisatie.