Politiek zeer kritisch op sociale dienst

Steenwijk - De politici hebben forse kritiek op jaarrekening van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld en de NoordWestGroep. Een non-actieve directeur wordt doorbetaald en de taakstellingen zijn niet gehaald.

Beide gemeenten dienen bijna een half miljoen euro bij te leggen. Een deel is te wijten aan het toenemende aantal cliënten, die een uitkering nodig hebben. Nu zijn dat er meer dan 1200, een stijging van 300 in twee jaar. Per 100 extra cliënten is er een extra fte’er nodig. Daar valt volgens de politici niet aan te tornen, maar wel aan de 99.000 euro voor IGSD-directeur Henk Niemeijer, die sinds november vorig jaar op non-actief is gesteld.

Kwartiermaker

De IGSD en NoordWestgroep gaan samen. Hiervoor is  een nieuwe directeur aangesteld, Leo Koopal. Om de samenwerking in goede banen te leiden, was er een kwartiermaker, Dianne Kortschot, aangesteld. ‘Maar die is via een achterdeur vertrokken. Er zit dus een directeur op de bank, terwijl er een externe kracht is ingehuurd’, aldus Bertine Kuperus (VVD). 

Te gortig

Daarnaast komen de kosten van de Niemeijer voor rekening van Steenwijkerland. Anne Lok (D66): ‘Ik heb het gevoel dat Westerveld hier niet aan mee wil betalen en niet achter zijn vertrek staat. Ik wil weten hoe dit zit.’ Jacqueline Willemsen van CPB vindt het ook allemaal te gortig. ‘Het geld is ervoor om cliënten te helpen, maar nu er is te veel geld aan management uitgegeven.’

Taakstellingen

De PvdA had ook kritiek op de taakstellingen, die niet zijn gehaald. ‘Er is minder dan 10% van noodzakelijke bezuinigingen gehaald. Een andere taak is om mensen aan het werk te helpen. Van deze taak 83% is niet gehaald.
‘Verbazingwekkend en ijzingwekkend. Ik schrik van de tekorten’, aldus Vrouwk Weemstra (CDA). Evenals Kuperus stelt ze vast dat de cijfers niet altijd kloppen, zodat er onduidelijkheid en verwarring ontstaan.

Toezegging

Een meerderheid stelde voor om een aparte sessie te houden om de cijfers toe te lichten. Dat werd toegezegd door wethouder Erik Dahmen. Tevens deelde hij mee dat er een juridisch gevecht is over het vertrek van Niemeijer. 'Verder kan ik hier niets over zeggen.'