‘Red het wandelbos’ zoekt steun bij politiek

Meppel - De actie Red het Meppeler Wandelbos breidt zich uit. De groeiende actiegroep van verontruste bewoners uit heel Meppel-Noord liet gisteravond officieel van zich horen in de gemeenteraad.

Er zijn 43 bezwaarschriften ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en de milieubeoordeling (MER) van het waterbergingsplan Engelgaarde.

Waterschap Reest en Wieden wil in het Wandelbos en in natuurgebied Engelgaarde onder extreme weersomstandigheden 655.000 m3 water bovenstrooms vasthouden. Met het tijdelijk opvangen van overtollig regenwater kan volgens de gemeente Meppel - die in principe aan het plan wil meewerken -  en het waterschap grote wateroverlast voorkomen worden.

Om zo efficiënt mogelijk aan de bergingsopdracht te voldoen, kiest waterschap Reest en Wieden er voor om het overtollige water naar het laagste punt in het gebied te laten stromen. Dat betekent dat uitgerekend het meest populaire stuk van het Meppeler Bos, direct grenzend aan de stad, het vaakst onder water komt te staan: Reest en Wieden schat tussen de vijftig en honderd dagen per jaar.

‘Dat betekent,’ zo onderstreepte inspreekster Gabi Geertsma in de gemeenteraadsvergadering, ‘dat het Wandelbos veel langer dan honderd dagen onbegaanbaar is voor wandelaars en hondenbezitters. Als het nu geregend heeft, blijft het bos dagenlang nat. Door de veenlaag op drie meter diepte staat het water straks ook veel langer dan het waterschap verwacht,’ aldus de actievoerster van de Facebookpagina Red het Wandelbos. ‘De altijd vochtige omgeving trekt meer insecten en ongedierte aan. De bomen sterven af.’

Handtekeningen

Mevrouw Geertsma overhandigde aan wethouder Roelof Pieter Koning behalve de 43 bezwaarschriften ook 300 handtekeningen van sympathisanten en een kopie van de door 130  Meppelers ondertekende online-petitie. Gabi Geertsma verklaarde het succes van de actie. ‘Meppelers vinden dat het hun bos is. Vele kinderen plantten daar een boompje. Met acties betaalden ze mee aan de nieuwe aanplant. Mensen uit de Haveltermade, de noordrand van de binnenstad en ook de Oosterboer wandelen in dit deel van het bos en laten er hun hond uit. Kinderen gaan met opa en oma naar de paardjes kijken. Mensen ontmoeten elkaar in het wandelbos.’

Het Meppeler Wandelbos, waarvoor de Meppeler Courant ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 1991 het initiatief nam, is een klimaatbos van Stichting Face. De Stichting Face heeft de opbrengst van de donateuractie destijds verdubbeld met als doel in Meppel CO2 op te slaan en zuurstof te produceren met de aanplant van bomen. De actiegroep nam contact op met de stichting om de mening te vragen over het waterbergingsplan, dat mogelijk ten koste gaat van het Meppeler Bos.

Dijkpad

Eind mei bood het waterschap aan om te onderzoeken of een verhoogd wandelpad het bos langer toegankelijk en begaanbaar maakt. Volgens een andere inspreker, Henk Snijders, is dat een doekje voor het bloeden. ‘Het kan nooit goed maken wat er verloren gaat.’ Overigens moet het gesprek over een eventueel dijkpad door het gebied nog plaatshebben.

‘Van controleerbare sluisjes in de dijk van de Wold Aa is al geen sprake meer. Een verbinding tussen Engelgaarde en het Meppeler Bos zou 500.000 euro kosten en is daarom uit het plan geschrapt. Echt ruimte voor aanpassingen lijkt er bij Reest en Wieden niet te zijn,’ aldus actievoerster Geertsma. Voorlopig zoekt het actiecomité eerst haar heil bij de gemeente.

Verschillende fracties zijn benaderd. Jan van der Woerdt (CDA) en Hans Kuipers (GroenLinks) hebben met initiatiefnemers van de reddingsactie al door het bos gewandeld. Voordat het Meppeler Wandelbos op de raadsagenda komt, reageert het college van B enW op de 43 bezwaren in een reactienota.

Lees ook: Hondenbezitters balen van waterberging in Meppeler Wandelbos


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!