Veldzicht biedt ruimte aan asielzoekers

Balkbrug - Veldzicht is volop in ontwikkeling om te veranderen van een tbs-kliniek naar een psychiatrisch ziekenhuis in 2016. Daarvoor wordt morgen een intentieverklaring getekend door de kliniek en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het psychiatrisch en forensisch centrum (P&FC) richt zich naast een kleine groep tbs-patiënten ook op andere doelgroepen, zoals vreemdelingen. Een belangrijke stap die Veldzicht in deze transitie maakt is de intentie om samen te werken met het COA.

Sectordirecteur Forensische Zorg Goof van Gemert (verantwoordelijk is voor de inkoop van bedden/plaatsen) en lid van bestuur van het COA Janet Helder tekenen op 1 juli de intentieverklaring. Hiermee benadrukken beide partijen de intentie tot samenwerking waarvan de afspraken op korte termijn uitmonden in een convenant tussen de Vreemdelingenketen en de Forensische Zorgketen.

In 2013 is in het begrotingsakkoord bepaald dat vreemdelingen met (ernstige) psychiatrische problematiek behandeld kunnen gaan worden in P&FC Veldzicht. Deze groep vreemdelingen bestaat uit 80 tot 100 personen van wie definitief vanaf 1 januari 2016 een aantal afkomstig zijn vanuit het COA.

Werkgelegenheid

De ondertekening van de intentieverklaring is een eerste stap, op basis van het begrotingsakkoord, in het behouden en verkrijgen van maximale werkgelegenheid. Daarnaast ziet Veldzicht terdege de invloed van de ontwikkelingen van Veldzicht op het dorp Balkbrug. Het dorp en Veldzicht zijn op basis van de lange historie nauw met elkaar verweven. Veldzicht beseft dat de komst van vreemdelingen en andere doelgroepen ook invloed heeft op de inwoners van Balkbrug. Daarom worden vertegenwoordigers van Balkbrug (de vereniging Dorpsbelangen Balkbrug) op de hoogte gehouden en vindt de ondertekening plaats in hun bijzijn en dat van burgemeester Snijder van de gemeente Hardenberg.