'Asielzoekers en tbs-patiënten gescheiden binnen Veldzicht'

Balkbrug - FPC Veldzicht is inmiddels ruim een half jaar bezig met de andere invulling van de werkzaamheden en de nieuwe doelgroepen. De tbs-kliniek is volop in ontwikkeling om per 1 januari 2016 te zijn veranderd in een psychiatrisch ziekenhuis.

Een belangrijke stap die Veldzicht in deze transitie (overheveling) maakt is de intentie om samen te werken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA.

De intentieverklaring is begin deze maand getekend door Goof van Gemert, sectordirecteur Forensische Zorg, en Janet Helder, lid van het bestuur van het COA. ‘Dit is een heel andere manier van binnenkomen’, lacht Van Gemert kort voor de ondertekening. Vorig jaar moest hij door een doodzwijgende haag van personeelsleden de kliniek binnenkomen. Dit keer biedt zijn komst mogelijk uitzicht op meer banen, meer bewoners van Veldzicht.

Uitvoering kan beginnen

Voor Veldzicht betekent de ondertekening dat op basis van het begrotingsakkoord van 2013 de gemaakte afspraken nu daadwerkelijk vervolg krijgen in uitwerking en uitvoering. In het begrotingsakkoord is bepaald dat vreemdelingen met (ernstige) psychiatrische problematiek behandeld kunnen gaan worden in Psychiatrisch en Forensisch Centrum Veldzicht. Deze groep vreemdelingen bestaat uit 80 tot 100 personen van wie definitief vanaf 1 januari 2016 een aantal afkomstig is vanuit het COA. ‘Hoe de nadere invulling van de diverse groepen binnen Veldzicht zal worden is nu nog niet bekend’, laat de afdeling communicatie van Veldzicht weten. ‘Er zijn nog veel vragen die nader uitgewerkt moeten worden. Zo mogen de beoogde vreemdelingen geen direct contact hebben met de tbs-patiënten.’

Werkgelegenheid

De intentieverklaring biedt hoop voor de werkgelegenheid binnen Veldzicht. Mede om die reden zijn ook burgemeester Peter Snijders en PBB-voorzitter Henk Hof getuige van de ondertekening. ‘Het is wel eens goed om hier aanwezig te zijn zonder een taak te hebben’, legt Snijders uit. ‘We willen toch graag een vinger aan de pols houden, want Veldzicht is van groot belang voor Balkbrug en de gemeente Hardenberg.’ Woorden die door Henk Hof met instemmend geknik ondersteund worden.

Lange historie

Veldzicht en Balkbrug hebben een lange historie met elkaar. ‘We beseffen dat de komst van vreemdelingen en andere doelgroepen ook invloed heeft op de inwoners van Balkbrug’, laat Veldzicht weten. Naast de intentieverklaring is de kliniek per 1 juli jl. ook begonnen met de vrijwillige fase van ‘werk naar werk begeleiding’. Personeelsleden die boventallig zijn hebben nu een keuze tussen elders werken of binnen Veldzicht blijven, maar dan met een andere doelgroep werken.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!