Verloskundigen bezorgd om rijtijden

Meppel - Het overlijden van baby Ryan uit Meppel wordt vanavond in het EO-programma 'Dit is de Dag Onderzoek' verteld. De vraag die wordt gesteld, luidt 'Wat zou er gebeurd zijn als het ziekenhuis in Meppel de verloskunde-afdeling niet had gesloten?'

Verloskundigen vrezen voor een toename van het aantal sterfgevallen onder baby's en moeders, omdat er steeds minder afdelingen verloskunde zijn. Door concentratie van de verloskundige hulp worden reistijden in delen van Nederland te lang, zeggen ze.

In het EO-programma Dit is de Dag Onderzoek wijzen ze erop dat er in vijftien jaar 26 afdelingen zijn gesloten. Daardoor moeten met name in het uiterste noorden van het land, de kop van Overijssel, de Noordoostpolder en Zeeland zwangere vrouwen veel langer reizen om in het ziekenhuis te komen. In Steenwijk gaan ouders al steeds vaker naar het ziekenhuis in Heerenveen.

Jos Becker Hoff van de KNOV, de organisatie van verloskundigen: "Verloskundigen zijn echt bezorgd over te risicovolle situaties die kunnen ontstaan als die reistijden te lang worden." De komende tijd worden nog drie afdelingen verloskunde gesloten.

Baby Ryan uit Meppel

Dit is de Dag Onderzoek vertelt het schrijnende verhaal van Marcel en Christel, die na een moeizaam verlopen voortraject eindelijk in verwachting zijn van een zoontje, Ryan. Tijdens de bevalling treedt een ernstige complicatie op, en moet Christel halsoverkop naar een ziekenhuis. Omdat het ziekenhuis in hun woonplaats Meppel de verloskundeafdeling recent heeft gesloten, moet Christel per ambulance naar het verder gelegen Zwolle.

Die rit blijkt te lang voor Ryan. Hij overlijdt enkele dagen later als gevolg van ernstig zuurstoftekort tijdens de bevalling. Ryan had hogere overlevingskansen gehad als Meppel nog open was geweest, zeggen verloskundigen in Dit is de Dag Onderzoek. "Bovendien roept het overlijden van Ryan de vraag op: zijn we wel op de goede weg door de verloskundige zorg te concentreren in steeds minder ziekenhuizen?", aldus de programmamakers.