CDA Staphorst wil parkeerplaats Waanders onteigenen

Staphorst - Het CDA wil dat de gemeente Staphorst overgaat tot onteigenen van het stuk grond dat nodig is om het laatste stuk van het fietspad tussen de Hoogeweg en de stovonde in Staphorst aan te leggen.

Het nieuwe fietspad is een mislukking geworden nu de laatste 150 meter - op het drukste punt - ontbreekt en de berijders schuin over moeten steken of over de parkeerplaats moeten hobbelen. Een en ander kwam gisteravond aan de orde tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad.

Het is een beetje alsof je een huis bouwt zonder dak. Het is een mooi fietspad dat eindigt in een gevaarlijk punt. Precies om deze reden raadden B en W van Staphorst de aanleg ervan af. Er waren immers alternatieven. Het fietspad tussen het Pieter Zandt College en de Hoogeweg is klaar en vandaar kunnen kinderen via de Hoogeweg en de Muldersweg ook op de Gemeenteweg uitkomen.

Goedkoper en veiliger, maar wel vijftig meter om, zo betoogde wethouder Sytse de Jong voordat de aanleg werd beklonken.

Langs de Achthoevenweg

Het balletje kwam aan het rollen toen B en W voorstelden de Rijksweg tussen stovonde en Hoogeweg af te sluiten voor fietsers. Een druk punt. Er was immers een alternatief. Een meerderheid van de raad kwam toen met het idee om het fietspad langs de Achthoevenweg  door te trekken langs de Rijksweg en horecabedrijf Waanders. In theorie een prachtidee.

De Jong had echter zijn bedenkingen en ook de Verkeersadviescommissie was niet positief. Het was tegen dovemansoren gericht. Het fietspad moest en zou er komen en het kwam er. Een halve verbinding die eindigt in het grote niks. Overigens gaat wethouder De Jong niet zo kort door de bocht.

Gevaarlijk punt

Volgens hem is het een mooi fietspad, dat goed wordt gebruikt, maar dat wel eindigt in een gevaarlijk punt. Informatie die voor de aanleg bekend was. 'Elk raadsbesluit dat in meerderheid is genomen, is een goed besluit,' zegt de Jong zeer diplomatiek.

Het CDA vindt dat de grond die nodig is voor de aanleg van de laatste 150 meter onteigend moet worden als alle andere oplossingen falen. Deze maatregel is dan nodig voor het algemeen belang. De partij staat staat overigens wel alleen in dit standpunt. Waanders wil meedenken en meewerken over oplossingen, maar de parkeerplaats is volgens het bedrijf nodig voor de bedrijfsvoering. Er zijn gesprekken geweest. Ze liepen op niks uit.