‘De buurt interesseert me niet, zolang ik maar goede buren heb’

De Meppeler Courant gaat de wijken in om te zien wat daar leeft onder de inwoners. Wat wordt als prettig ervaren? Zijn er klachten? Hoe zijn de voorzieningen? Is het veilig? Zijn er genoeg activiteiten? In deze eerste aflevering: Koedijkslanden.

Door Stefan Klomp

Groenbeheer. Daar is bijna iedereen het in de Koedijkslanden wel over eens. Dat kan volgens de bewoners veel beter. ‘Er wordt amper gesnoeid,’ aldus mevrouw Meulman. ‘Ik heb al meerdere malen de gemeente gebeld, maar die doet er niks mee.’ Op sommige plaatsen in de Koedijkslanden verzorgen bewoners nu zelf het onderhoud van de perken. ‘We hebben tegen de gemeente gezegd dat we nu zelf het groen gaan bijhouden,’ vertelt mevrouw Brandsma.

Groen

De gemeente verwijdert in heel Meppel de struiken voor gras. Dat valt niet bij iedereen in de Koedijkslanden in goede aarde. ‘Het was vroeger mooier. Het werd ook beter bijgehouden,’ zegt de heer Smid. Mevrouw Oomkes gaat nog iets verder door te stellen ‘dat het groen zo heel eenzijdig wordt. Er bloeit bijna helemaal niks meer en daardoor leeft er ook minder. Er zullen nauwelijks vlinders meer te zien zijn. Het groenbeheer is heel slecht.’

Toch is niet iedereen negatief over de natuur in de Koedijkslanden. De heer Harmsen: ‘Het groen is grandioos. Het ziet er leuk uit en het wordt goed bijgehouden.’ Mevrouw De Vries zegt ‘dat ze niet mag klagen over het groen in de wijk.’ Ook de heer Pieters is enigszins tevreden over het groen. ‘Het is redelijk op peil, al vinden we het in de buurt wel jammer dat de gemeente een stuk groen heeft teruggenomen.’ Pieters woont in de Hercules Segherslaan en samen met andere bewoners beheerden ze het groen zelf, maar de gemeente heeft die stukken nu teruggenomen. ‘Ze planten er nu wat in en het is afwachten wat er gaat komen.’

Rustig

Pieters vindt het verder zelf heerlijk om te wonen in de straat. ‘Het is hier hartstikke mooi en rustig. Ik heb genoeg contact met de mensen hier.’ Volgens hem is het buurtje waarin hij woont compleet anders dan even verderop in de wijk. Een voorbeeld daarvan is de Randweg. ‘Het is hier in de Hercules Segherslaan veel rustiger. We wonen niet aan een doorlopende weg.’
Van de drukke Randweg wordt dan ook hinder ondervonden. ‘Mijn zoontje kwam gisteren nog onder een auto,’ vertelt Niesje Donker, wonend vlakbij de Randweg.

‘Het oversteken van de Randweg is gewoon gevaarlijk. Er wordt regelmatig iemand omvergereden. Ik woon hier met plezier, maar er wordt daar harder gereden dan de maximale snelheid van dertig kilometer.’

De heer Welink is het daar mee eens. ‘Het gaat nog wel eens echt goed mis hier.’ Niesje Donker vertelt dat de auto’s nauwelijks remmen voor de oversteekplaatsen, die door de bosjes en bomen onoverzichtelijk zijn geworden. ‘Vanaf de Randweg kan je pas zien of er iemand aankomt als je al op de kruising bent.’

Alles dichtbij

Waar ook veel Koedijkslanders het over eens zijn, is de bereikbaarheid van de voorzieningen. ‘Je bent hier zo bij de supermarkt en ook het centrum is dichtbij,’ aldus Pieters. En dat zegt men vanuit alle kanten in de wijk. Ook voor kinderen is er genoeg te doen, al zien de ouders wel liever wat meer speelplaatsen in de wijk. Door de komst van Het Palet is er een grote speelplaats gekomen voor kinderen. Dit blijkt echter ten koste te zijn gegaan van andere speeltuinen. Volgens mevrouw Meulman zijn er wel speelvelden, maar zijn er nauwelijks attributen om mee te spelen. ‘Er staat slechts één toestel.’

De heer Scheper is daarentegen uiterst tevreden over de voorzieningen voor de kids. ‘Er is een zwembad in de buurt en als mijn kind opgroeit, kan ze hier bijna alle sporten beoefenen die ze maar wil.’ Toch overheerst het geluid dat er vooral speelvelden en -toestellen worden weggehaald. ‘Ik kon vanuit mijn balkon zien of er veilig gespeeld kon worden op het parkje,’ zegt mevrouw Jethoe. ‘Die speeltuin is nu weggehaald en er is wel een veldje dichtbij, maar daar voetballen ’s avonds de wat oudere jongeren ten koste van de kleintjes.’ Mevrouw Van den Berg vindt ook dat er voor de jongere kinderen niet al te veel te doen is. ‘Voor de kinderen van groep 8 is bijvoorbeeld meer te doen.’

Mevrouw Siekman ziet het liefst dat het speelpark bij Bad Hesselingen gewoon voor iedereen open gaat. Daar kan men nu alleen gebruik van maken via het zwembad. ‘Je moet er nu voor betalen, maar ik zie er nooit iemand spelen. Maak het gratis.’ Daarnaast vindt ze het ook jammer dat haar zoon niet meer vrij mag buiten spelen. ‘Als hij in een boom klimt, klinkt er verderop in de straat: ‘Ga eruit kwajongen!’’

Participatiemaatschappij

Bijna iedereen vindt het fijn wonen in de Koedijkslanden. Sommigen geven weer wat minder om de wijk. ‘Ik wil hier gewoon wonen,’ zegt mevrouw Eskes. ‘Ik heb niks met die participatiemaatschappij. De buurt interesseert me niet echt, zolang ik maar goede buren heb.’

Ook de familie Kuik, wonend aan de Govaert Flinckstraat, is tevreden over het wonen in de Koedijkslanden. ‘Het is zeer prettig wonen hier. De huizen zijn ruim en er zijn genoeg parkeerplaatsen, die ook nog eens gratis zijn.’ Die parkeerplaatsen worden juist gemist aan de andere kant van de wijk. In de buurt van de Tuinweg en de Slingenberg bijvoorbeeld.

‘Er is hier bijna geen parkeermogelijkheid. Er is een parkeerstrook op de stoep, maar daarnaast zijn er nog maar drie tegels over op de stoep,’ aldus mevrouw Jethoe. ‘Er wordt rekening gehouden met anderhalve auto per huishouden, maar de plaatsen zijn gewoon te klein. En als er visite komt, moet die dus ergens anders de auto parkeren.’ Ook blijkt de stoep niet overal in de wijk even goed te zijn. ‘De stoep is ongelijk en dat loopt niet lekker met de kinderwagen,’ vindt mevrouw Kuik.

Op veel plaatsen in de wijk komen deze ongelijkheden door de wortels van de bomen. De stoep wordt wel eens goed gelegd, maar na een tijdje steekt het probleem weer de kop op, omdat de bomen, en dus ook de wortels, blijven. De heer Welink is dan ook blij dat de boom tegenover zijn huis is weggehaald.

De wortels van bomen zijn ook een probleem in de Jan Tooroplaan. Mevrouw Boerma, die het een ‘gezellige buurt vindt met veel verschillende mensen’, zegt dat vanwege de bomen op de straat je niets kan doen aan de voortuin. Een voortuin die niet van haar is, zoals in de gehele straat. ‘Wij verschillen hierover van mening met de gemeente. De voortuin is gemeentegrond, maar we moeten het wel zelf onderhouden.’

Scholen

Over Het Palet komen uit verschillende hoeken klachten, variërend van geluidsoverlast tot gevaarlijke verkeersituaties. Er is ook een klacht over Dingstede. Mevrouw Siekman: ‘Er is altijd licht aan in de school. Ik bel er dan over en mij wordt dan verteld dat het de verantwoordelijkheid is van de schoonmaakster, omdat zij als laatste weggaat. Ondertussen zitten wij in het licht van Dingstede.’

De inwoners van de wijk vinden ook dat het wegennet bij het Palet onveiliger is geworden. ‘Alles is smaller geworden. Ik heb continu het gevoel dat ik iemand omverrijd,’ vertelt mevrouw Jethoe. Ook de heer Harmsen is niet blij met het wegenbeheer. ‘Dan druk ik me nog voorzichtig uit. Kruispunten waar niks aan de hand is, worden ineens gevaarlijk gemaakt.’ Zo zijn er meerdere klachten over de kruispunten, vooral bij het kruispunt Rembrandtlaan-Zuiderlaan. ‘Het is er altijd te druk,’ meent mevrouw De Vries. ‘Misschien komt het wel door de nieuwe school.’ Ook over het vernieuwde kruispunt bij Zuiderlaan-Randweg wordt geklaagd. ‘Je kan er niet langs elkaar rijden,’ zegt mevrouw De Vries.

Dit is opvallend, omdat juist de mensen aan deze drukkere wegen klagen over het hardrijden. Zij willen juist veranderingen op de weg om het voor de fietsers veiliger te maken. Iets dat volgens mevrouw Kooiman niet is gelukt. Volgens haar is het door de veranderde verkeerssituatie bij Het Palet juist ‘onveiliger geworden voor fietsers’. ‘Het is te smal geworden.’

Mijnenveld

Mevrouw Brandsma woont al 37 jaar in Meppel, maar vindt het in de wijk steeds minder worden. ‘Het wordt steeds meer ieder voor zich. Het omgaan met de mensen in de straat wordt steeds minder.’ Daarnaast komt er steeds meer rommel op straat. ‘Er verdwijnen prullenbakken en voorheen was er nog een hondenuitlaatplaats. Die is verdwenen, er kwam een automaat met zakjes voor de hondenpoep, maar ook die is inmiddels verdwenen. En er komt niets voor in de plaats.’ Volgens de heer Starre is het op sommige plaatsen in de wijk net een ‘mijnenveld van hondenpoep’.

Over het algemeen ervaart iedereen het prettig om in de wijk te wonen. Veel mensen vinden het fijn dat zowel het centrum van de stad als het winkelcentrum lekker dichtbij is. ‘Het is makkelijk te lopen en te fietsen,’ aldus de heer Harmsen. De wijk wordt als rustig en ruim opgezet ervaren. De heer Scheper zegt dan ook geen ergernissen te hebben. ‘De wereld begint bij jezelf.’