Grafzerk herbergt een mysterie

Rouveen - Er is iets geks aan de hand met de pas gerestaureerde grafsteen van de grondlegger van de gemeente Staphorst, Frederik Allard Ebbinge Wubben. De data van geboorte en sterven kloppen niet. Een mysterie op het kerkhof in Rouveen.

Het familiegraf op het kerkhof bij de hervormde kerk van Rouveen, werd de afgelopen maanden in oude luister hersteld. Dirk Kok was de grote initiatiefnemer van het werk. Het familiegraf lag er zieltogend bij. Een burgemeester en grondlegger van Staphorst onwaardig.

Op de grafsteen van Ebbinge Wubben staan vermeld als geboorte- en sterfdatum: 1792 - 1875, maar die data kloppen niet. Ebbinge Wubben leefde namelijk van 1791 tot 1874. Zowel het geboortejaar als het sterftejaar staan een jaar te laat vermeld. Voor de restauratie stonden de data al fout op de steen en het is terecht dat dit dus ook zo gerestaureerd is.

'Niemand die het weet'

Toch is het gek. Hebben de nabestaanden zich vergist toen ze de opdracht gaven? Was het een tikfout in een grijs verleden? Zat het bij de burgerlijke stand niet goed, zoals wel vaker in die tijd, vandaar de verschillende schrijfwijzen van identiek klinkende namen. Of heeft de steenhouwer zich vergist en hebben ze het maar zo gelaten? Niemand die het weet.

Klaas Tippe, schrijver van een biografie over Ebbinge Wubben, is op de hoogte van de foutieve data op de zerk. Hij heeft er ook geen verklaring voor. Het is een beetje een mysterie. In de officiële necrologieën en biografische artikelen worden volgens Tippe de goede jaartallen wel gebruikt.

Dirk Kok, grote initiator van de restauratie en oud-beheerder van Museum Staphorst, kent het mysterie. 'De letters zijn in reliëf op de zerk aangebracht. Dan gaan we natuurlijk niet veranderen.'