Waterberging bij Engelgaarde officieel

Meppel - Met enkele kordate handtekeningen hebben dijkgraaf Marga Kool en voorzitter Mas Boom van Stichting Engelgaarde het concrete plan om Engelgaarde te gebruiken als waterberging officieel bekrachtigd.

Het gebied van Stichting Engelgaarde - aan de noordoostkant van Meppel in de hoek langs de A32 en de N375 - wordt straks gebruikt als meebewegende waterberging. Het waterpeil gaat meebewegen met dat van de Wold Aa.

Het plan voorziet in de aanleg van natuuroevers in de Wold Aa die in open verbinding komt te staan met een oude tak van dit riviertje op het terrein van Engelgaarde. De kade van de Wold Aa wordt verhoogd. Er worden natuurlijke oevers aangelegd en oude bochten van de Wold Aa weer met de huidige beek verbonden. Fietsverbindingen blijven begaanbaar en de wandelmogelijkheden worden uitgebreid. Door ophoging kan het fietspad ook in tijden van hoog water worden gebruikt. Het aantal recreatieve voorzieningen wordt uitgebreid.

De wateroverlast van 1998 is voor de provincie en het waterschap aanleiding geweest om gebieden aan te wijzen als waterbergingsgebied. ‘Als we deze waterberging bij Engelgaarde niet zouden realiseren, zou er een grotere kans zijn dat er weer een situatie als in 1998 zou ontstaan,’ aldus projectleider Yvonne Röling. ‘De laatste jaren is er toch wel veel overlast van water geweest.’

Mas Boom: ‘Dit plan komt de schoonheid van Engelgaarde ten goede en draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast in Meppel.’ Het plan dat er nu ligt, is het resultaat van zo’n zes jaar tekenen, ideeën bespreken, discussiëren en onderhandelen. Bestuurslid Jos Botterop was in deze jaren in de voorgesprekken een belangrijke, constante factor voor Stichting Engelgaarde.

Coöperatief

‘We hebben vanaf het begin gezegd: we steken hier positief op in,’ aldus Boom. ‘Het is belangrijk dat Meppel droge voeten houdt, maar we hadden wel enkele belangrijke voorwaarden. Zo mag de waterberging niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van Engelgaarde. We hebben ook gezegd: we willen meewerken, met uitzondering van de plas. De plas moet bij hoog water verschoond blijven van smerig water.’
Aan deze harde eisen heeft het waterschap in dit plan kunnen voldoen waardoor er donderdagmorgen twee tevreden partijen aan tafel zaten. ‘De stichting heeft stevig onderhandeld, maar zich ook zeer coöperatief opgesteld,’ aldus Marga Kool. ‘Deze concrete stap zorgt ervoor dat de dreiging van wateroverlast in de Haveltermade en het centrum van Meppel aanzienlijk afneemt.’

Meer regen

Het hele waterbergingsgebied zorgt ervoor dat het waterpeil in het centrum al gauw zo’n 3 tot 5 centimeter afneemt en in de Haveltermade 10 tot 15 centimeter. Meppel is zo beter opgewassen tegen hevige regenval. Met de verwachte klimaatveranderingen neemt het risico op natte voeten toe. Het zal vaker en heviger regenen, vooral in de winter.

Kool: ‘Naast de grotere veiligheid en mogelijkheden tot recreatie brengt het plan ook een stukje historie terug. Een deel van de meander die was afgesloten, wordt nu weer in gebruik genomen. 2,5 Kilometer van de oevers van de Wold Aa wordt weer natuurvriendelijk gemaakt. Het plan heeft ook belangrijke biologische en landschappelijke waarde.’

Marga Kool, Yvonne Röling en Mas Boom hameren erop dat waar nu voor is getekend puur het gebied van de Stichting Engelgaarde betreft en niet dat van het Meppeler Wandelbos. De werkzaamheden van het waterschap starten in juni. Voor die tijd is het verhoogde, kronkelende fietspad klaar.

Lees ook: Engelgaarde vangt hoog water op


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!